Valtion tukemalle asuntorakentamiselle on tilausta – Korkotukijärjestelmän kehittäminen lisäisi rahoittajien kiinnostusta

Uusia asuntoja valmistuu vuonna 2023 yli puolet edellisvuotta vähemmän, ilmenee Rakennusteollisuuden kyselystä. Kuva: Jarhe Photography / Shutterstock
  • Uusien asuntojen kauppa on alkuvuonna vähentynyt 70 prosentilla viime vuoteen verrattuna ja uusia asuntoja valmistuu vuonna 2023 yli puolet edellisvuotta vähemmän, ilmenee Rakennusteollisuuden kyselystä.
  • Yksi keino helpottaa asuntotuotannon ahdinkoa olisi tarkastella valtion tukeman ARA-järjestelmän ehtoja. Tätä on pitänyt esillä myös Rakennusteollisuus.
  • Tukijärjestelmän kehittämisen tulee edetä tasapainoisesti ja ottaa huomioon sekä lainanottajan että lainanantajan näkökannat.
  • Hallituksen kaavailemissa esityksissä ARA-järjestelmän kehittämiseksi on paljon hyvää.
  • Tukijärjestelmästä on tehtävä nykyistä kannustavampi ja läpinäkyvämpi.

Asuntotuotannon pitkän korkotuen tukijärjestelmää tulee kehittää nykyistä kannustavammaksi ja läpinäkyvämmäksi. Vuonna 2022 uusia asuntojen aloituksia kertyi yhteensä 38 000 kappaletta. Toukokuussa Rakennusteollisuus arvioi asuntotuotantokyselyssään, että vuonna 2023 ei päästä edes puoleen tästä määrästä. Pääsyynä on heikko kysyntä.

Myös rahoituksen saatavuus voi vaikuttaa tilanteeseen. Korkotuetun asuntotuotannon rahoittamiseen osallistuvien pankkien määrä on perinteisesti ollut vähäinen. Tämä taas johtuu muun muassa vakavaraisuuslaskentaan, ehtoihin ja vakuuskäytäntöihin liittyvistä syistä.

”Pankit ja muut luottolaitokset sitoutuvat 40 vuoden pituisiin lainoihin, joiden lainoitusosuus on jopa 95 prosenttia. Korkotuen ehtojen tulee olla myös rahoittajan kannalta mielekkäitä. Korkotuen aiempaa voimallisemmalla kohdentamisella niin sanottuihin lyhyisiin korkotukilainoihin olisi merkittävä vaikutus pankkien mielenkiinnon kasvattamisessa”, huomauttaa Finanssiala ry:n (FA) asiantuntija Jussi Kettunen.

Myös rakennusten peruskorjausten tukemiseen on markkinoilla erittäin paljon painetta. Olisi järkevää ottaa olennaiset tahot, kuten pankit, mukaan suunnittelemaan sitä, miten peruskorjausten rahoitus tai tukeminen käytännössä tehtäisiin.

Finanssialan yritykset rahoittavat ja vakuuttavat suuren osan Suomessa rakennettavista ja hankittavista asunnoista. Asuntosijoitukset ovat tyypillinen esimerkki sijoituksista, joilla haetaan turvaa ja tuottoa, ja siksi ne ovat muiden muassa säänneltyjen työeläkeyhtiöiden suosima sijoitusmuoto.

Hallituksen tavoite kehittää tukijärjestelmää etupainoisemmaksi on kannatettava. FA on aiemmin esittänyt, että tukijärjestelmää voitaisiin kehittää muun muassa muuttamalla uusien korkotukilainojen lainanlyhennysohjelmaa nykyistä etupainotteisemmaksi ja lisäämällä mahdollisuuksia ylimääräisten lainanlyhennysten tekemiseen. Tukijärjestelmän kehittämisen tulee edetä tasapainoisesti ja ottaa huomioon sekä lainanottajan että lainanantajan näkökannat.

”ARA-järjestelmän elinvoimaisuutta on syytä kehittää sekä selvittää sen roolia ja tehtäviä. Hallitusohjelman tavoite mitoittaa valtion tukeman asuntotuotannon korkotuki- ja takauslainavaltuudet aiempaa paremmin rakennusalan muun suhdannetilanteen mukaisesti on kannatettava”, Kettunen sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan