Valtiovarainministerit pohtivat veronkiertoa ja Kreikkaa

EU:n valtiovarainministerit keskustelevat veronkierrosta, kun Ecofin-neuvosto pitää epävirallisen kokouksen Amsterdamissa huomisesta alkaen. Puheenjohtajamaa Hollanti nosti veronkierron ja veronvälttämisen epävirallisen Ecofinin asialistalle Panaman papereiden vuoksi. Ministerit keskustelevat samassa yhteydessä myös rahanpesusta ja Kreikan tilanteesta.

Suomen mielestä kansainvälinen yhteistoiminta on keskeisin keino kitkeä verojen kiertämistä. Suomi on osallistunut työhön aktiivisesti EU:ssa ja teollisuusmaiden järjestö OECD:ssä.

OECD on antanut asiasta suosituksia ja EU:ssa on käsiteltävänä direktiiviehdotus verojen kiertämisen estämiseksi. Ehdotus on osa laajempaa veronkierron vastaista pakettia.

Kansainvälisellä yhteistoiminnalla on myös edistetty automaattista tietojenvaihtoa eri maiden välillä.

Verorikokset ovat usein rahanpesun esirikoksia. EU:n komissio on antanut toimintasuunnitelman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Yksi keskeisistä ehdotuksista on, että poliisille annetaan nykyistä paremmat mahdollisuudet saada tietoja pankki- ja maksutileistä.

”Panaman paperit osoittavat, että viranomaisten tiedonsaantia on edelleen tehostettava kansainvälisesti. EU:n täytyy asettaa rima korkealle. Pankki- ja tilitietojen pitäisi olla poliisin lisäksi myös veroviranomaisten, tullin ja ulosoton käytössä yli valtiorajojen. Samalla on varmistettava, että kaikki perustuu lakeihin ja tietosuojasta huolehditaan”, kokoukseen osallistuva ministeri Alexander Stubb sanoo.

Muista veroasioista asialistalla on arvonlisäveropetokset.

Pankkiunionia halutaan vahvistaa

Valtiovarainministerit keskustelevat pankkiunionin vahvistamisesta. Nykyinen pankkisääntely ei erityisesti rajoita pankkien mahdollisuutta ostaa taseeseensa kotivaltioidensa velkapapereita, jotka on laskettu liikkeeseen kotivaltion valuutassa. Tämä kytkee pankkien ja niiden kotivaltioiden mahdolliset ongelmat toisiinsa, mikä on vaikeuttanut euroalueen velkakriisin hoitoa.

Ministerit keskustelevat myös vakaus- ja kasvusopimuksen ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden parantamisesta. Lisäksi aiheena on se, miten siirtymistä kestävään ja vähähiiliseen talouteen voidaan rahoittaa.

Kreikan tilanne puntarissa

Euroryhmä saa Kreikasta tilannekatsauksen komissiolta, Euroopan vakausmekanismilta, EKP:lta sekä Kansainväliseltä valuuttarahastolta.

Katsauksen perusteella euroryhmä arvioi Kreikan rahoitustukiohjelman tilannetta ja jatkotoimia väliarvion saamiseksi päätökseen.