Valtuutetuille opas kunnan turvallisuuteen

Kunnanvaltuutetut ovat saaneet oppaan, joka kertoo mitä päättäjän tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta.

​Kuntalaisen turvallisempi arki -oppaaseen on kuvattu kuntalaisten ja kunnan turvallisuuden kannalta keskeisiä turvallisuuskysymyksiä, joihin kunnanvaltuutettu voi omalla työllään vaikuttaa. Tarkoituksena on, että opasta käytettäisiin myös laajemmin ajatusten herättäjänä kuntalaisten turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Oppaan on julkaissut Sisäasiainministeriö ja sen on laatinut Valtakunnallisen turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä.

Tutustu oppaaseen:
Kuntalaisen turvallisempi arki – Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta