Vanhat talot nurin ja uutta tilalle

Purkavaa uusrakentamista helpotetaan. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että päätös purkavasta uusrakentamisesta voitaisiin tehdä yhtiökokouksen neljän viidesosan enemmistöllä. Aiemmin päätöksen on pitänyt olla yksimielinen. Esityksessä on pyritty ottamaan huomioon yleisen edun ja osakkaiden oikeuksien tasapaino.

Purkavalla uusrakentamisella tarkoitetaan, että taloyhtiö purkaa tai luovuttaa isojen remonttien tarpeessa olevia rakennuksiaan ja tilalle rakennetaan uusia asuntoja ja muita huoneistoja. Purkava uusrakentaminen on järkevää, jos korjauskustannukset ylittäisivät asuntojen arvon ja uusilla asunnoilla on kysyntää alueella. Menettelystä käytetään myös termiä purkava lisärakentaminen.

”Parhaassa tapauksessa kaikki voittavat: jos tontille saadaan lisää rakennusoikeutta, yhtiön asukkaat saavat itselleen parempikuntoisen asunnon ja kasvukeskusten asuntokanta uudistuu”, pohtii Finanssiala ry:tä työryhmässä edustanut johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Parantamisenkin varaa kuitenkin on. Esimerkiksi varainsiirtovero saattaa aiheuttaa yllättäviä kustannuksia asukkaalle, joka ei ole suunnitellut hankkivansa uutta asuntoa.

”Purkavan uusrakentamisen käynnistyminen saattaa suunnitteluineen ja kaavoituksineen kestää vuosia. Tuona aikana moni asia yhteiskunnassa saattaa muuttua, kuten asuntojen hinnat. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että esimerkiksi kaavoitusprosessia sujuvoitettaisiin”, Kaarlela sanoo.