Vanhuuteen kannattaa varautua jo nuorena

Ikääntyminen koskettaa meistä jokaista. Jos ikääntyminen ei ole vielä itselle ajankohtaista, lähes jokaisella on ikääntyvä läheinen, josta kantaa huolta. Finanssiala ry ja vanhusjärjestöt haluavat yhteistyössä edistää ikääntyvien taloudenhallintaa ja taloudellista varautumista.

”Vanhuuteen varautumisessa ei oikeastaan valmistauduta pelkästään vanhuuteen, vaan kyse on elinikäisestä varautumisesta”, muistuttaa Vanhustyön keskusliiton kehittämisjohtaja Teija Mankkinen.

Ikääntyneiden taloudenhallinnasta ja taloudellisesta varautumisesta keskusteltiin Finanssiala ry:n, Vanhustyön keskusliiton ja muiden eläkeläisjärjestöjen järjestämässä työpajassa. Yksi keskeinen teema oli, että vanhuuteen varautuminen tulisi aloittaa jo huomattavasti ennen kuin se on ajankohtaista.

”Jos kahdeksankymppisenä huomaa, että toimintakyky alkaa heiketä eivätkä kaikki käytännön asiat enää sujukaan entiseen malliin, on aika paljon työläämpää alkaa järjestellä asioitaan. Varsinkin, jos apuna ei ole luotettua henkilöä asioiden organisoinnissa”, toteaa Finanssiala ry:n ja Vanhustyön keskusliiton yhteistyötä koordinoiva FA:n viestintäpäällikkö Kristiina Siikala.

Työpajan keskustelut jaettiin eri asiakokonaisuuksiin kuten hyvinvoinnin rahoitukseen, turvallisuuteen, ja digitalisaation mahdollisuuksiin. Työryhmät muun muassa pohtivat, mitä palveluita esimerkiksi finanssiala voisi ikääntyville tarjota? Ikääntyvän oma varallisuus ja maksuhalukkuus saattavat eläkeläisjärjestöjen edustajien mielestä olla merkittäviä.

”Hyvinvoinnin rahoituksen osalta pohdittiin kovasti talouden hallinnan ja sen neuvonnan merkitystä. Uhkana pidettiin syrjäytymistä sekä jakoa pärjääjiin ja niihin, joille asia on vaikeaa tai jotka eivät halua käyttää esimerkiksi digitaalisia palveluja. Myös yksityisen rahan yhdistämistä julkiseen rahaan pidettiin tärkeänä.” luettelee keskusteluihin osallistunut FA:n kehityspäällikkö Päivi Luna.

Ryhmissä muotoiltiin konkreettisia esimerkkejä muun muassa ikääntyneiden turvallisuuden kohentamiseksi. ”Jo lapsena koulussa voitaisiin opettaa, miten toimia, jos käsilaukku yritetään nyysiä”, Mankkinen puolestaan maalailee.

Helsingissä järjestetty tilaisuus oli vasta alkusoittoa Finanssiala ry:n ja vanhusjärjestöjen yhteistyölle. Seuraavaksi työryhmien keskustelut ja esille tulleet ideat työstetään luettavaan muotoon. Kevään puolella FA ja eläkeläisjärjestöt alkavat työstää esille tulleita ajatuksia. Esimerkiksi viestintämateriaalia on luvassa.

”Ajatuksena on ollut, että tämäntapainen yhteistyö voisi olla säännöllistä ja voisimme kokoontua vuosittain pohtimaan ikääntyneiden ajankohtaisia asioita erityisesti finanssialan näkökulmasta”, Siikala summaa.