Vapaaehtoista eläkesäästämistä on elvytettävä

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Vapaaehtoista eläkesäästäminen yksilölliseen eläkevakuutukseen tai pitkäaikaissäästämistilit (PS-tilit) on elvytettävä alentamalla ikärajoja, jolloin itse säästettyä lisäeläkettä voi alkaa nostaa. Nykysääntelyn mukaan omia eläkesäästöjä voi alkaa nostaa vasta 68-70 vuoden iässä henkilön syntymävuodesta riippuen. Ei ole perusteita, miksi kansalaisen ei voi alkaa nostaa eläkesäästöjään siinä vaiheessa, kun hän jää työeläkkeelle
  • Elinikäisestä lisäeläkevakuutuksesta on tehtävä houkutteleva tapa oman hyvinvoinnin
    rahoittamiseen.

Vapaaehtoista eläkesäästämistä on elvytettävä mm. säästöjä pitää voida nostaa, kun jää työeläkkeelle ja ns. elinikäisestä lisäeläkevakuutuksesta on tehtävä houkutteleva.

Perustelut

Suomalaiset ovat varakkaampia, voivat paremmin sekä elävät pidempään kuin koskaan. Tulevaisuuden haasteita ovat väestön ikääntyminen ja eläkejärjestelmän kestävyys. Lakisääteinen työeläkejärjestelmämme on kansainvälisten vertailujen perusteella hyvä ja toimiva. Mikäli hoivamenot kasvavat yllättäen, eläketurvan määrä ei kuitenkaan ole välttämättä riittävä. Tutkimusten mukaan myös ikäihmisten läheiset toivovat, että omaisuutta käytettäisiin ikäihmisen oman hyvinvoinnin turvaamiseen sen sijaan, että sitä säilöttäisiin perinnöksi. On tärkeää, että ikäihmisille tarjotaan mahdollisuuksia käyttää omaa rahaa oman hyvinvoinnin tukemiseen.

Taustaa

Eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämistilien (PS-tili) lukuisat veromuutokset romahduttivat kysynnän ja osa palveluntarjoajista on lopettanut niiden tarjonnan. ja parhaina vuosina 2000-luvulla uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin yli 90 000 vuodessa.

Sijoitusmuotojen verokohtelua selvittäneen työryhmätyön tuloksena mahdollistettiin kertamaksuinen lisäeläkevakuutus. Jos halutaan edistää kansalaisten varautumista hoivamenoihin, tulee elinikäisestä eläkevakuutuksesta tehdä houkutteleva vaihtoehto rahoittaa omaa hyvinvointia.