Varastetulle tavaralle näyteikkuna verkkoon?

Jos varastettu omaisuus julkaistaisiin poliisin verkkosivuilla,  tavaran takaisinsaantiin olisi paremmat mahdollisuudet. Asiaa auttaisi myös, jos arvotavaroiden luettelointi ja rekisteröinti olisi nykyistä helpompaa.

​Vaatimuksena on, että omaisuus olisi jotenkin yksilöitävissä. Käytännössä tämä tarkoittaa valmiste- tai rekisterinumeroituja tavaroita, kuten autoja, perämoottoreita ja vastaavia. Kun tavara ilmoitetaan varastetuksi, siitä voitaisiin julkaista tieto poliisin verkkosivuilla.

”Ruotsissa tällainen sivusto toimii. Sen tiedot yhdistettyinä sosiaalisen median tietoihin ovat johtaneet usein rikoksen keinoin viedyn omaisuuden löytymiseen ja takaisinsaamiseen”, kertoo Finanssialan Keskusliiton johtaja Risto Karhunen.

Vastaavan verkkosovelluksen luomiseen voisi käyttää sisäisen turvallisuuden rahaston varoja. Sisäisen turvallisuuden rahasto on EU:n perustama rahasto. Sen varoilla tuetaan rajavalvontaa ja viisumiasiointia sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisyä ja kriisien hallintaa.

Karhusen mukaan viranomaisten ja vakuutusalan kannattaisi lyödä asiassa ”hynttyyt yhteen”. Hyviä tuloksia tämänkaltaisesta yhteistyöstä on saatu muun muassa Rellu-hankkeessa, jossa vakuutusala lahjoitti poliisille 140 000 euroa rekisterikilpien tunnistuslaitteiston hankintaan.

Monesti rikollisin keinoin, kuten varastamalla tai petoksella, hankittu arvotavara viedään nopeasti maasta ulos. Tällöin rajalla viranomaisten pitäisi voida jotenkin varmistaa, kelle rajan yli menevä tavara oikeasti kuuluu.

”Tätä tarkoitusta varten voisi olla olemassa erilaisia valmistajien ylläpitämiä rekistereitä, joihin ihmiset rekisteröisivät omaisuuttaan. Viranomaisilla olisi pääsy rekisteritietoihin, jolloin perämoottorivarkaat ja muut roistot jäisivät rajalla haaviin”, Karhunen visioi.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat