Varaudu tulvaan nyt – älä odota vettä porstuaan

Varaudu kevättulviin nyt!  Suomen ympäristökeskuksen
mukaan kevättulvista odotetaan vähintään keskimääräistä, mutta
paikallisten tulvavahinkojen riski on suuri erityisesti
Etelä-Pohjanmaalla ja maan etelärannikolla, missä lunta on tavallista
enemmän. Pohjanmaalla jopa viime lokakuun tulvien toistuminen voi olla
mahdollista. Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi ovat vielä tulvatilanteen suhteen arvoituksia. Tulvien odotetaan alkavan huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Tulvaan voi valmistautua lukemalla Finanssialan Keskusliiton Varaudu tulvaan –tarkistuslistan, jossa annetaan hyviä vinkkejä tulvavahinkojen välttämiseksi. Mikäli tulvavaara uhkaa, kannattaa esimerkiksi hankkia valmiiksi hiekkasäkkejä ja ostaa varastoihin päivän vara ruokaa, lääkkeitä ja puhdasta vettä. Talon alaosan eristämiseen kannattaa varautua ennalta ja esimerkiksi kellari-ikkunat on hyvä tiivistää. Tulvaveden pääsyn pohjakerroksen lattiakaivojen kautta taloon voi estää muovilla ja painavalla hiekkasäkillä.

Selvitä vakuutusehdot etukäteen

Omista vakuutuksista kannattaa tarkistaa, millaisia tulvavahinkoja ne korvaavat. Yleensä tulvavahinkoja korvataan vain silloin, jos tulva on ollut poikkeuksellisen voimakas. Poikkeuksellisuudella tarkoitetaan yleensä tulvaa, jonka todennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Valtio korvaa vielä tämän vuoden loppuun asti poikkeuksellisia tulvavahinkoja. Sen jälkeen poikkeuksellisen tulvan aiheuttamista rakennus- ja irtaimistovahingoista voi saada korvausta ainoastaan omasta koti- tai kiinteistövakuutuksesta. Nämä vakuutukset ovat vapaaehtoisia, mutta niiden ottaminen on suositeltavaa muunkin kuin tulvaturvan vuoksi.

Valtion tulvaturva on korvannut tähän asti 80 prosenttia laissa määritellyistä vahingoista. Valtion korvausjärjestelmä ei ole korvannut rankkasateista tai meriveden noususta aiheutuvia tulvia, mutta vakuutusten tarjoamaan tulvaturvaan ne sisältyvät.