Vastuullinen sijoitustoiminta liiketoiminnan kovaa ydintä

Vastuullinen sijoitustoiminta on tulevaisuuden finanssitoiminnan kova ydin. Näin kiteyttää Ålandsbankenin Suomen-johtaja Anne Maria Salonius. Salonius on myös Finanssiala ry:n vastuullisuustoimikunnan puheenjohtaja. Salonius uskoo, että tulevat EU-määräykset helpottavat vastuullisempaa sijoittamista.

”87 prosenttia Finanssiala ry:n kyselyyn vastanneista jäsenistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. Suomalainen finanssiala on edelläkävijä vastuullisuudessa”, Salonius toteaa.

Salonius puhui Finanssiala ry:n mediatilaisuudessa ystävänpäivänä. Hän muun muassa kertoi mittavasta määrästä kestävyyteen ja sen määrittelyyn liittyvää EU-sääntelyä, jota finanssialalle on tulossa.

”Ensi vuoden lopulla tulee voimaan sääntely sijoituskohteiden kestävyysluokitteluista sekä tiedonantovelvoitteita kestävyysriskeistä ja vaikutuksista. Pankeilla on jo nyt aikamoinen patteristo, jolla kartoitetaan asiakkaan tilannetta: sääntelyn myötä näihin liitetään myös vastuullisuusarviot.”

Finanssiala suhtautuu näihin uudistuksiin myönteisesti. Ala on esimerkiksi jo pitkään kannattanut kestävän yritystoiminnan määrittelyn yhdenmukaistamista. Tämä taksonomiaksi kutsuttu uudistus helpottaa sijoituspäätöksiä.

Finanssialan lähtökohta on, että vastuullinen sijoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Salonius ei kuitenkaan karsasta velvoittavaakaan lainsäädäntöä. Tärkeintä sääntelyn rakentamisessa on, että finanssialan yritykset ehtivät varmasti tehdä kaikki tarvittavat muutokset.

”Alalla on vahva halu toimia vastuullisesti, ja se on ihan varmasti tulossa toiminnan kovaan ytimeen. Siihen suuntaan ohjaavat myös asiakkaiden toiveet”, Salonius summaa.