Vastuullisella kansankapitalismilla edistetään vihreää siirtymää

  • Finanssiala ry järjesti tiistaina 12.7. SuomiAreenalla yleisötilaisuuden ”Raha puhuu vihreästi – naiset ja nuoret suunnannäyttäjinä?”, jossa keskusteltiin vastuullisesta sijoittamisesta.
  • Säästäminen ja sijoittaminen ovat jokaisen ihmisen ulottuvilla – lähes jokaisesta on säästäjäksi, sijoittajaksi ja omistajaksi.
  • Suomalaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita seuraamaan sijoitustensa kestävyyttä. 44 % rahastosijoittajista kuitenkin kokee rahastojen ilmastovaikutusten arvioinnin ainakin osittain hankalaksi itselleen. Vaikka intoa olisi, niin lopulta oikeiden kohteiden löytäminen ei ole niin helppoa.

Yksittäisten ihmisten kannustaminen sijoittamisen pariin ja sitä kautta investoimaan kestäviin ja vastuullisiin kohteisiin puhututti Raha puhuu vihreästi -tilaisuudessa. Poliitikoilla ja ilmastoalan asiantuntijoilla oli yhteinen näkemys siitä, että vastuullisella kansankapitalismilla edistetään vihreää siirtymää.

”On tärkeää, että kasvatetaan kansankapitalismia ja myöskin opitaan siihen kulttuuriin mitä nuorempana sen parempi. Ja silloin kun sijoituskohteet ovat kestäviä ja vastuullisia, niin niille saadaan tuottoa ja samalla tehdään hyviä tekoja paremman tulevaisuuden eteen”, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) totesi.

Tuoreen kansalaiskyselyn mukaan iso osa suomalaisista sijoittajista on kiinnostuneita vastuullisesta sijoittamisesta. Yksittäisillä sijoittajilla on mahdollisuus omien sijoituspäätöstensä kautta ohjata rahavirtoja kestäviin kohteisiin, mutta tulee muistaa, etteivät ratkaisut voi olla ainoastaan yksittäisten ihmisten käsissä.

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä totesi, että tärkeää on myös ilmapiiri, jossa sijoittamisesta puhutaan. “On tärkeää pitää mielessä, ettei sijoittaminen saa olla vain yhden ihmisryhmän ulottuvilla, vaan se kuuluu kaikille.”

Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta vastuullisten sijoituskohteiden löytäminen saattaa joskus tuntua hankalalta. Monet meistä tekevät jo kuluttajan roolissa vastuullisia päätöksiä, joten näiden käytänteiden soveltaminen voisi helpottaa vastuullisten sijoituskohteiden löytämistä.

”Jos kuitenkin lähdemme liikkeelle siitä, että teemme kuluttajina fiksuja ratkaisuja, kuten kasvisruokaa, uusiutuvaa energiaa ja kestävää liikennettä, ja jos näitä samoja teemme sijoittajina, niin pääsemme jo aika pitkälle”, muistutti CLC:n toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

Yrityksillä on aivan keskeinen rooli ilmastotalkoissa. ” Yritykset, jotka eivät ole vihreällä puolella tai joilla ei ole uskottavaa siirtymäsuunnitelmaa tulevat olemaan huomispäivän häviäjiä”, sanoi FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

”Meidän pitää olla hyvin tarkkoina siinä, mitä tarkoittaa, kun lähdetään investoimaan vihreästi. Se, mitä on vihreä investointi, pitäisi olla selkeästi mitattavissa”, muistuttaa kansanedustaja Lulu Ranne (ps.).

Kohtuullisella sääntelyllä voidaan helpottaa kestävien sijoituskohteiden löytämistä

Suomalaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita seuraamaan sijoitustensa kestävyyttä. 44 % suomalaisista rahastosijoittajista kuitenkin kokee rahastojen ilmastovaikutusten arvioinnin ainakin osittain hankalaksi itselleen. Vaikka intoa olisi, niin lopulta oikeiden kohteiden löytäminen ei ole niin helppoa. Oikeanlaisella sääntelyllä voidaan vaikuttaa siihen, että kestävien kohteiden löytäminen olisi helpompaa ja selkeämpää. Esimerkiksi taksonomiasta ja sen hyödyntämisestä kestävien kohteiden luokittelemiseksi puhutaan paljon, mutta yksittäiselle kansalaiselle vaikeiden termien viljely voi saada pään pyörälle.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö