Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet allekirjoitettiin New Yorkissa

Allekirjoittajina Suomesta ovat

Kansainvälinen ilmastotoimintaviikko kokoaa maailman johtajat New Yorkiin. YK:n päämajassa oli sunnuntaina 22.9. paikalla myös iso joukko pankkialan edustajia, kun pitkään valmistellut YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet allekirjoitettiin.

Periaatteet tarjoavat kehyksen vastuulliselle pankkitoiminnalle Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Finanssiala ry:n (FA) hallitus päätti kesäkuussa tänä vuonna, että koko suomalainen finanssiala sitoutuu kansainvälisiin finanssialan vastuullisen toiminnan periaatteisiin, joihin kuuluvat vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden lisäksi myös kestävän vakuutustoiminnan ja sijoittamisen periaatteet.

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet on kuuden kohdan asiakirja, johon kirjatut tavoitteet määrittävät maailmanlaajuisen standardin vastuulliselle pankkitoiminnalle. Periaatteiden tavoitteena on varmistaa tapa, jolla pankit luovat arvoa sekä osakkeenomistajilleen että yhteiskunnalle. Eri puolilta maailmaa olevat 30 pankkia ovat olleet laatimassa periaatteita. Allekirjoittajina Suomesta ovat Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Ryhmä, SEB ja Swedbank.

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden kuusi kohtaa

vastuullinen pankkitoiminta periaatteet.png

”Periaatteet määrittelevät ja vahvistavat pankkialan tehtävät ja vastuut kestävän tulevaisuuden luomisessa ja rahoittamisessa. Ne tukevat vastuullisten rahoitusmarkkinoiden kehittymistä ja samalla innoittavat myös muita toimialoja edistämään kestävää kehitystä”, sanoo FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Sitoumuksen avulla Finanssiala ry osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, jotta kestävä kehitys saataisiin sidottua erottamattomaksi osaksi finanssialan toimintaa.

”Suomalainen finanssiala on ollut edelläkävijä siinä, miten se on avannut työtään ilmastotalkoissa. FA on koonnut yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa raportointimallia, joiden avulla yhtiöt voivat kuvata omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja parantaa toimintansa läpinäkyvyyttä”, kertoo Kivisaari.

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä.