Vehviläinen: Varallisuutta ei pidä ottaa huomioon hoivamaksuissa

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anu Vehviläinen korosti viime viikonvaihteessa järjestetyllä puolueen vaaliristeilyllä, että keskusta ei hyväksy jatkossakaan kansalaisten varallisuuden huomioimista kunnallisten hoivapalvelujen asiakasmaksuissa. Keskustan kanta on linjassa Finanssialan Keskusliiton (FK) teettämän Vakuutustutkimus 2014:n kanssa, jonka mukaan 78 prosenttia kansasta vastustaa omaisuuden huomioimista kunnallisissa asiakasmaksuissa.

​FK osallistui keskustan vaaliristeilylle järjestämällä oheisseminaarin, jossa pohdittiin, miten ikäihmisten hyvinvointi saadaan kuntoon. Seminaarissa oli laaja yhteisymmärrys, että hyvinvoinnin rahoitus onnistuu parhaiten siten, että ikääntyneet täydentävät julkista rahoitusta vapaaehtoisesti hyödyntämällä vuosien varrella kertynyttä omaisuuttaan.

Suomalaiset ovat valmiita käyttämään omaa varallisuuttaan hyvinvointinsa rahoitukseen, mutta eivät halua tähän pakkoa. Kansalaiset ovat vahvasti sitä mieltä, että omistusasunto tai muu varallisuus ei saisi jatkossakaan korottaa kunnallisten hoivapalveluiden asiakasmaksuja.

Nykyisin asiakasmaksuihin vaikuttavat vain tulot 85 prosenttiin asti. Aika ajoin kuitenkin myös varallisuuden huomioon ottaminen on noussut politiikan keskusteluissa esiin.

Hyvinvoinnin rahoituksen kannalta Vehviläinen piti tärkeänä, että oman varallisuuden hyödyntämistä hyvinvointipalveluissa edistetään. Yksi tällainen on käänteinen asuntolaina.

FK:n johtaja Timo Silvola toi esille, että kertamaksuinen elinikäinen eläkevakuutus olisi myös hyvä keino varautua hoivapalveluiden rahoittamiseen. Tämä vakuutus ei ole kuitenkaan nykylain mukaan asiakkaalle mielekäs, koska sen verotus on rankaiseva. Silvola kannusti tulevia päättäjiä korjaamaan tämän epäkohdan.

Ikääntymisohjelmassaan keskusta haluaa edistää vanhusten kotona asumista muun muassa laajentamalla palvelusetelin ja kotitalousvähennyksen käyttöä. FK:n järjestämässä paneelissa kansanedustajaehdokas Antti Kurvinen puhui vahvasti palvelusetelin laajemman käyttöönoton puolesta. Niin ikään ehdokkaana oleva Sallamaarit Markkanen korosti myös, että raha-, varallisuus- ja perintöasioistakin on pystyttävä puhumaan hyvissä ajoin.