Velkakonversio toisi vetoapua yritysten maksuvaikeuksiin

Tuore selvitys tuo pohjaa velkakonversiokeskustelulle. Velkakonversiolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa yrityksen velkojat vaihtavat tai muuntavat osan yrityksen veloista osakkeiksi tai osakepääomaksi. Tällöin muunnettu velka pienenee tai katoaa. Nyt valtioneuvosto on laatinut kansainvälisen vertailun velkakonversiosääntelystä eri maissa.

Suomen nykylainsäädäntö ei mahdollista velkakonversiota ilman yrityksen osakkeenomistajien suostumusta. Finanssiala ry (FA) kannattaa velkakonversion ottamista mukaan lainsäädäntöön.

”Velkakonversio tekisi suomalaisesta joukkolainamarkkinasta houkuttelevamman”, toteaa FA:n lakimies Antti Laitila. ”Lisäksi se antaisi uusia mahdollisuuksia purkaa maksuvaikeuksiin joutuneen yrityksen lukkiutunut tilanne.”

Selvityksessä ei oteta suoraan kantaa siihen, tulisiko velkakonversiosta säätää lailla myös Suomessa. Yrityssaneerausta ja yritysjärjestelyjä koskevan lainsäädännön arviointi edellyttää kuitenkin kattavaa kansainvälistä selvitystä aiheesta. Selvityksessä verrokkimaita ovat Ruotsi, Tanska, Britannia, Yhdysvallat, Alankomaat, Saksa, Ranska ja Sveitsi.

”Tuore selvitys antaa myös pohjaa perinpohjaisemmalle keskustelulle aiheesta”, Laitila tähdentää.