Velkarahalla rakentaminen sallittava vakuutus- ja eläkeyhtiöille pysyvästi

Velkarahalla rakentaminen on poikkeuksellisesti sallittu määräajaksi työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöille. Finanssialan näkökulmasta velaksi rakentaminen olisi sallittava lopullisesti ilman määräaikoja. Jotta kipeästi kaivattua vuokra-asuntotuotantoa saataisiin lisättyä, on velaksi rakentaminen sallittava myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä laki, jossa hallitus esittää työeläkeyhtiöille pidennystä velaksi rakentamisaikaan. Velkaa rakentamiseen saisi ottaa vuoteen 2022 asti.

”Määräajan pidentäminen on hallitukselta oikeansuuntainen liike, mutta määräaikaisuudesta pitäisi luopua kokonaan”, Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Inna Aaltonen sanoo.

”Rakennushankkeet ovat niin pitkäaikaisia investointeja, että niiden rohkaisemiseksi horisontin pitäisi olla muuttumaton kymmenien vuosien pituisia ajanjaksoja. Nyt ehdotetussa pidennyksessä puhutaan muutamasta vuodesta”, Aaltonen toteaa. Asiassa antoi lausuntonsa myös eduskunnan talousvaliokunta, joka oli finanssialan kanssa samoilla linjoilla: sen mukaan velkarakentamisen sallimiselle ilman määräaikoja ei olisi estettä.

Alun perin lakiehdotuksessa määräajaksi rakennusvelan ottoon ehdotettiin vuotta 2019. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä kuitenkin ehdotti lakiesityksestä mietintöä tehneelle sosiaali- ja terveysvaliokunnalle määräajan pidentämistä vuoteen 2022 saakka.

Inna Aaltonen pitää rakentamisen todellisina pullonkauloina maankäyttösäännöksiä ja kaavoitusta. ”Kaikki keinot on käytettävä, jotta vuokra-asuntoja saataisiin lisää. Näin ollen asuntorakentamiseen kannattaisi rohkaista myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sallimalla velaksi rakentaminen myös niille. Nyt velkarakentaminen on niiltä kiellettyä.”

Tällä hetkellä työeläkeyhtiöillä on suunnitteilla tai rakenteilla noin 2 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin.