Verkkolaskun käytöstä ympäristöhyötyjä työn tehostumisen lisäksi

​Verkkolaskun hiilijalanjälki on merkittävästi paperilaskua pienempi. Laskua kohden verkkolaskun hiilijalanjälki on pienimmillään noin 150 grammaa kasvihuonepäästöjä, kun paperilaskun on noin 450 grammaa. Tulokset selviävät Finanssialan Keskusliiton tänään julkaisemasta selvityksestä.

Ympäristöhyötyjen lisäksi siirtyminen verkkolaskutukseen tehostaa yrityksen toimintaa ja vapauttaa resursseja parempaan palveluun. Tutkimuksen esimerkkiyrityksessä Finncontainersissa verkkolaskun käsittelyyn kuluu aikaa vain puolet siitä, mitä tarvittiin paperilaskun käsittelyyn. Säästynyt aika voidaan käyttää suoraan asiakkaiden palveluun.

Verkkolasku on keskimäärin neljä kertaa ilmastoystävällisempi vaihtoehto kuin paperilasku. Tutkimuksesta selvisi ehkä hieman yllättäen, että suurin ero ei aiheudu paperinsäästöstä ja jakeluprosessien vaihtamisesta sähköiseksi, vaan suurin erottava tekijä on ajan säästämisestä aiheutuva työn tehostuminen ja siitä saatavat päästösäästöt.

Paperilaskun käsittelyssä n. 60 prosenttia päästöistä aiheutuu työstä, kun verkkolaskun osalta työn aiheuttama hiilijalanjäljen osuus on 99 prosenttia. Sähköinen laskutus muuttaa lähtevän laskun käsittelyä laskuprosessin jokaisessa vaiheessa. Myös saapuvan laskun kohdalla jokainen käsittelyvaihe muuttuu työtapojen järkeistämisen myötä.

Paperilaskun päästöistä noin 40 prosenttia aiheutuu paperista, kirjekuorista, printtaamisesta, frankkeerauksesta ja jakelusta. Kaikki nämä vaiheet automatisoituvat verkkolaskuun siirryttäessä ja se näkyy myös hiilijalanjäljen määrässä.

PK-yritykset, jotka hakevat verkkolaskusta kustannushyötyjä käyttäen PDF-muotoista laskua, eivät saa hyödykseen sähköistämisen tärkeimpiä etuja. Tehokkuus kasvaa ja tutkimuksessa havaitut ympäristöhyödyt toteutuvat esimerkiksi Finvoice-muotoista verkkolaskua käytettäessä.

Finanssialan Keskusliiton julkaisema selvitys on laadittu yhteistyössä usean eri osapuolen kanssa. Aalto-yliopistossa on tehty taustaselvitys ja laskujen prosessikartoitukset. Natural Interest on tehnyt hiililaskennan ja case-yrityksenä tutkimuksessa on käytetty Suomen Yrittäjien yhteistyökumppaniksi suosittelemaa Finncontainers Oy:tä, joka vuokraa ja myy kontteja. Valtiokonttori on ollut mukana hankkeessa edustamassa suurta toimijaa ja PK-yrityksen tyypillistä yhteistyökumppania.

Lisätietoja:
Finanssialan Keskusliitto:
Kehityspäällikkö Pirjo Ilola, puh. 020 793 4255
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273

Aalto-yliopisto:
Tutkimusapulainen Maija Tenhunen, puh. 050 3289 536
Yliassistentti Esko Penttinen, puh. 040 575 4520

Natural Interest:
Toimitusjohtaja Jonne Hellgren, puh. 040 574 6031

Finncontainers Oy:
Toimitusjohtaja Sarianne Reinikkala, puh. 029 123 4334

Valtiokonttori:
Maksuliikeasiantuntija Kristiina Seppälä, puh. 050 430 5391