Verkkolaskun käyttö lisääntyi viime vuonna reippaasti

​Verkkolaskun käyttö lisääntyi yrityksillä vuoden 2011 aikana yli kymmenellä prosentilla. Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton marras- joulukuussa tekemän tuoreimman kyselyn mukaan yrityksistä jo 44 prosentilla on verkkolaskutus käytössä. Teollisuus on edelleen verkkolaskutuksen edelläkävijä, mutta eniten kasvua on vuoden aikana tapahtunut rakentamisen toimialalla (26%).

Mitä suurempi yritys on, sitä varmemmin verkkolaskutus on käytössä, mutta myös pienissä yrityksissä (2-9 työntekijää) on verkkolaskutus kasvanut yli 15 prosenttia vuoden aikana. Syyskuuhun verrattuna verkkolaskutukseen siirtymistä harkitsee nyt yhä useampi yritys.

Finanssialan Keskusliitto ja Elinkeinoelämän Keskusliitto ovat selvittäneet verkkolaskutuksen käytön lisääntymistä vuoden aikana neljän kyselytutkimuksen avulla. Kyselyt on suunnattu EK:n jäsenyrityksille ja niitä jatketaan myös vuonna 2012. Tämänkertainen kysely tehtiin joulukuussa 1 810 EK:n jäsenyritykselle. Vastaajien määrä oli 492. Edellinen kysely tehtiin syyskuussa.

Kuluttajien e-laskun käyttö etenee verkkaan

Kuluttajat ottavat e-laskun käyttöön yrityksiä selvästi hitaammalla tahdilla. Taloustutkimuksen joulukuussa tekemän kyselyn mukaan kuluttajien e-laskun käytössä on tapahtunut vuoden aikana pientä kasvua, erityisesti ikäryhmässä 25-34 vuotta.

– Vaikka e-laskun käyttö kasvaa hidasta vauhtia, sen käyttö tullee varmasti lisääntymään jo tämän vuoden aikana viime vuotta nopeammin. Tähän on syynä kotimaisen suoraveloituksen päättyminen vuoden 2014 alussa. Kuluttajat varmasti pohtivat suoraveloituksen korvaavien maksutapojen käyttöönottoa jo hyvissä ajoin sitä ennen, toteaa kehityspäällikkö Pirjo Ilola Finanssialan Keskusliitosta.

Taloustutkimuksen kuluttajille suunnattuun puhelinhaastatteluun osallistui joulukuun aikana 1000 henkilöä

Lisätiedot:
Verkkolaskuasiat: Kehityspäällikkö Pirjo Ilola puh. 020 793 4255
Viestintä: Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273