Veroilla vai varoilla – suomalaiset haluavat vaikuttaa terveyspalveluidensa sisältöön

Suomalaiset haluavat vaikuttaa tarvitsemiensa terveyspalveluiden valintaan ja maksaa itse osan palvelujen kustannuksista. Nuoret ovat valmiimpia käyttämään omia rahoja terveyspalveluiden rahoittamiseen kuin vanhempi väestö. Tulokset selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta, jossa suomalaisilta kysyttiin mielipiteitä terveydenhuollon rahoituksesta ja palveluiden järjestämisestä.

Tutkijat Timo T. Seppälä ja Miikka Vanhanen toteavat selvityksessään, että terveydenhuollon palveluissa verotukselle vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia on käytetty vähän. Eri rahoitusvaihtoehtojen kannatusta väestön keskuudessa ei ole aiemmin myöskään tutkittu. Jotta päättäjät voivat tehdä oikeita ratkaisuja väestön hyvinvoinnin kannalta, on heidän tiedettävä minkälaiset rahoitusmuodot saavat väestön kannatusta.

”On tärkeää, että kansalaisten mielipide otetaan huomioon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus toteutetaan sote-uudistuksessa. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa esityksessä palvelusetelit korvataan asiakasseteleillä, ja valinnanvapautta tuo myös henkilökohtainen budjetti.”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Nuoret suhtautuvat vanhempaa väestöä myönteisemmin terveyspalveluiden rahoittamiseen omilla rahoillaan kuin verorahoituksen kautta. Selvityksen mukaan terveydeltään heikompikuntoiset henkilöt ovat ikäryhmästä riippumatta halukkaampia verorahoituksella turvattuun palvelutarjontaan kuin terveydeltään paremmassa kunnossa olevat.

Suomalaiset kaikissa ikäryhmissä pitävät omia säännöllisiä tulojaan parhaana rahoituslähteenä terveyspalveluiden kustantamisessa. Omien tulojen käyttöä pidetään sitä parempana vaihtoehtona mitä vanhempi vastaaja on. Vakuutukseen turvautumisen näkevät mahdolliseksi erityisesti työikäisten ryhmät. Palvelusetelin käyttö saa laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa erityisesti vaihtoehtona kunnan järjestämälle palveluasumiselle. Kaikissa ikä- ja elämänlaaturyhmissä palveluseteliasuminen on selkeästi kannatetuin vaihtoehto. Erityisesti hoivavakuutusta suosivat suomalaiset kannattivat palveluseteliä selvityksen mukaan tilastollisesti merkitsevästi.