Veronkevennys viljelijöille helpottaisi surkeiden satojen ahdinkoa

Hallitus kaavailee satovahinkovakuutusten vapauttamista vakuutusmaksuverosta. Nykyisin satovahinkovakuutuksia rasittaa 24 prosentin vakuutusmaksuvero. Myös Finanssiala ry on yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa esittänyt veron poistoa.

”On sekä viljelijän että veronmaksajan etu, että kyetään varautumaan erittäin hankaliin satovuosiin”, perustelee maatalousministeri Jari Leppä Ylen haastattelussa.

Tämän vuoden sadosta jää sääolojen takia jopa viidennes korjaamatta, MTK kertoo. Huono sää aiheuttaa maltillistenkin arvioiden mukaan 100 miljoonan euron tappiot viljelijöille. Pahin tilanne on Itä-Suomessa.

”Satovakuutusmarkkinoiden kehittymistä ja viljelijöiden kiinnostusta satonsa vakuuttamiseen tulisi Suomessa tukea muiden maiden tapaan. Esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa maatalouden vakuutukset on joko kokonaan vapautettu vakuutusmaksuverosta tai niiden verokantaa on alennettu”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja Lea Mäntyniemi.

Valtio lopetti satovahinkojen korvaamisen viime vuoden alussa. Satovahinkoja korvaavien vakuutusten hankkiminen on viljelijän omalla vastuulla.

”Alv-kantaan sidottu vakuutusmaksuvero on syönyt viljelijöiden innokkuutta ottaa vakuutuksia. Maatilojen riskienhallinta ja elinkeinon kannattavuus heikkenevät, ellei vakuutuksille saada luotua riittävää kysyntää ja kunnollisia markkinoita”, Mäntyniemi sanoo.