Veronkierto ja harmaa talous kuriin

Veronkiertoa ja harmaata taloutta saadaan suitsittua parhaiten lisäämällä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Finanssialan Keskusliitto (FK) kannustaa EU:ta toimimaan aktiivisesti yhteisten kansainvälisten pelisääntöjen luomiseksi. Samalla on kuitenkin säilytettävä mahdollisuus verokannoilla kilpailuun.

Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari FK:sta korostaa, että veroparatiisien ja veronkierron kitkemiseen tähtäävien toimien on oltava kansainvälisesti mahdollisimman laajoja. EU:n on aktiivisesti edistettävä OECD:n ja muiden foorumien kautta verokeinottelun estämistä. Vain silloin niillä on riittävää vaikuttavuutta. FK kannattaa muun muassa säästödirektiivin laajentamista verovälttelyä estävään suuntaan ja virka-apudirektiivin mahdollistaman automaattisen tietojenvaihdon laajempaa käyttöä. Myös Suomen äskettäin allekirjoittaman FATCA-sopimuksen avulla voidaan tehokkaasti estää veronkiertoa ulkomaisten finanssialan yritysten kautta. ”Finanssialalle on tärkeää, että kaikessa toiminnassa asianmukaiset verot maksetaan sinne, minne ne kuuluvat oikea-aikaisina ja oikean suuruisina. Lisäksi yrityksille itselleen voi olla viisasta luopua verosuunnittelulla saatavista hyödyistä edullisemman rahoituksen turvaamiseksi. Hiljattain julkaistu amerikkalaistutkimus muun muassa osoitti, että aggressiivista verosuunnittelua harjoittava yritys joutuu maksamaan lainoistaan selvästi muita yrityksiä korkeampaa korkoa”, Kivisaari toteaa. Kivisaaren mukaan julkisesta keskustelusta on aika ajoin saanut käsityksen, että myös kansainvälinen verokilpailu on tuomittavaa. ”Asia ei voi olla näin. Verokilpailua tarvitaan. Yhtiöveropohjaa voidaan EU:ssa yhtenäistää, mutta verokannoilla täytyy voida kilpailla jatkossakin.”

Arjen valinnoilla harmaata taloutta vastaan

Suomessa finanssiala toimii aktiivisesti harmaata taloutta ja veronkiertoa vastaan. Finanssialan liiketoiminta perustuu luottamukseen ja luottamusta on mahdotonta synnyttää, jos osapuolet epäilevät toistensa menettelytapojen asianmukaisuutta. ”Harmaa talous vahingoittaa sekä yksittäisiä ihmisiä että koko yhteiskuntaa. Tämän torjumiseksi tarvitaan usein varsin arkisia valintoja. Yksi pimeä työkeikka ei tunnu isolta asialta, mutta yleensä se tarkoittaa, että työnantaja maksaa liian vähän palkkaa eikä huolehdi veroista ja työnantajamaksuista. Pimeän työn tekijä on myös turvaton, koska työnantaja ei ole vakuuttanut häntä työtapaturmien varalta”, Kivisaari listaa. Finanssiala on mukana muun muassa Harmaa talous – musta tulevaisuus -kampanjassa, joka herättää ihmisiä pohtimaan omien jokapäiväisten valintojen merkitystä harmaan talouden torjunnassa. FK ja Verkkolaskufoorumi ovat myös tukeneet rakennusalan Työmaarekisteriä lisäämällä yksittäisen työmaan tunnistukseen liittyvän Työmaa-avaimen osaksi Finvoice-verkkolaskua ja sähköistä laskunvälitystä. Työmaa-avaimen kautta laskut voidaan raportoida automaattisesti suoraan Verohallinnolle.