Verotietojen vaihto etenee – pankkiasiakkaalle lisää kysymyksiä

Kansainvälinen verotietojen vaihto tuo jälleen pankkien ja sijoituspalveluyritysten asiakkaille lisää kysymyksiä. Uuden säännöksen mukaan pankkien ja rahoitusyhtiöiden on jatkossa tiedettävä, missä valtiossa asiakas on verovelvollinen.

Säännöksen taustalla on EU-maiden keskinäinen verotietojen vaihto sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n jäsenmaiden keskenään sopima verotietojen vaihto. Molempien maaryhmien hankkeet saivat vauhtia Yhdysvaltain pyrkimyksestä vähentää omien kansalaistensa verojenvälttelyä.

Yhdysvallat laittoi muutama vuosi sitten käyntiin FATCA-nimisen hankkeen, jossa se teki muiden maiden kanssa verotietojenvaihtosopimuksia saadakseen itselleen tiedot Yhdysvalloissa verovelvollisten tuloista. Mikäli tietojenvaihtoon ei olisi suostunut, olisi Yhdysvallat määrännyt tietoja toimittamattoman maan yrityksille lisäveroja. Verotietoja vaihdettiin Yhdysvaltojen kanssa molempiin suuntiin ensimmäisen kerran viime vuonna.

EU-säännösten mukaan jokaisen EU-maan on annettava toisille EU-maille samat tiedot, jotka se antaa jollekin ei-EU-maalle. G20-maiden johtajat taas näkivät tarpeen puuttua verojen välttelyyn Yhdysvaltain nostettua asian esiin omalla FATCA-sopimuksellaan. Tätä aloitetta vie eteenpäin juuri OECD, jonka tietojenvaihtosopimuksen myös Suomi on allekirjoittanut.

EU-maiden keskinäinen verotietojen vaihto tuo oman pikantin lisänsä FATCAan. Enää ei riitä tieto siitä, onko verovelvollinen Yhdysvalloissa. On kerrottava, mihin maahan veronsa maksaa.

Finanssialan Keskusliiton verolakimies Mona Redsvenin mukaan verotietojen vaihtoa edistetään nyt voimalla ympäri maailman, mikä näkyy asiakkaan arjessa juuri lisääntyneillä kysymyksillä.

”Verotietojen vaihtoon ja verojen välttelyn estämiseen tähtääviä hankkeita on maailmalla useita. Tammikuun lopussa EU-komissio julkaisi ehdotuksensa siitä, miten yritysten verojen välttelyä EU:ssa jatkossa suitsitaan. Tahto tilkitä veronkiertoa maailmalla on nyt kova”, Redsven kertoo.