Verotietojen vaihto tuo lisää kysymyksiä pankkiasiakkaalle

USA:n veroviranomaisen ajama hanke omien kansalaistensa veronkierron estämisestä on laajenemassa kansainväliseksi taisteluksi harmaata taloutta vastaan. FATCA-nimellä tunnettu sääntelyhanke on saanut myös taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön OECD:n kiirehtimään keskinäistä verotietojen vaihtoa. Kuluttajalle uudistus tietää lisää uusia kysymyksiä pankkitiskillä.

Suomen viranomaiset neuvottelevat parhaillaan USA:n kanssa Yhdysvalloissa verovelvollisten henkilöiden tietojen luovutuksesta Atlantin taakse paikallisille veroviranomaisille. Neuvotteluissa on kyse FATCA-sääntelyn toteutuksesta, jossa myös suomalaiset finanssialan yritykset velvoitetaan toimittamaan tietoja USA:n verottajalle asiakkainaan olevista yhdysvaltalaisista. Yhdysvalloissa FATCA-sääntelyä on ajettu jo vuodesta 2010 lähtien, mutta asiassa on edetty melko hitaasti. Neuvottelut satojen maiden viranomaisten kanssa vievät aikaa, ja sääntelyn voimaantulo on lykkääntynyt pariin kertaan.

OECD-maiden vauhti ennennäkemätöntä

Veronkierron ehkäisyn noustua voimakkaaksi kansainväliseksi tavoitteeksi myös OECD-maiden poliitikot ovat alkaneet kannattaa keskinäistä verotietojen vaihtoa. Ajatus verotietojen vaihdosta esiteltiin viime keväänä, ja se sai jäsenmaissa positiivisen vastaanoton. Nykyisten suunnitelmien mukaan verotietojen vaihto kaikkien 34:n OECD-maan kesken toteutuisi jo vuonna 2015. Finanssialan Keskusliiton verolakimies Mona Redsven kuvailee OECD:n aikataulua kunnianhimoiseksi. ”Tavallisesti isot lainsäädäntöhankkeet vievät useita vuosia, mutta tämä etenee aivan poikkeuksellista vauhtia.” Yhdysvaltojen FATCA-sääntely ehtinee kuitenkin tulla voimaan ennen OECD-maiden omaa verotietojen vaihtoa. EU:n alueella FATCA laajentaa myös EU-maiden välistä verotietojen vaihtoa. EU:n säädösten mukaan yksittäisen jäsenmaan on kerrottava kaikille muille EU-jäsenille samat tiedot, jotka se toimittaa jollekin EU-alueen ulkopuoliselle maalle, tässä tapauksessa USA:lle.

Tietojen vaihto tuo pankin tiskille lisää uusia kysymyksiä

Tavalliselle kansalaiselle verotietojen vaihto näyttäytyy mutkan kautta. ”Pankissa asiakkaalle esitetään todennäköisesti nykyistä enemmän verotusmaahan liittyviä kysymyksiä, jotka eivät aluksi tunnu liittyvän mitenkään vaikkapa meneillään olevaan tilin avaamiseen”, Redsven kertoo. ”Uusista asiakkaista tullaan keräämään tietoja, joita sitten välitetään muiden maiden veroviranomaisille. Suuri kysymysmerkki on, miten jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa toimitaan. Miten esimerkiksi näin ensi alkuun varmistutaan siitä, onko joku asiakas verovelvollinen Yhdysvalloissa vai ei?” Verotietojen vaihdon myötä veronkierrosta on tulossa entistä hankalampaa. Tavallisen kansalaisen kannalta tietojen vaihto on pelkästään hyvä asia.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat