Verotietojen vaihto Yhdysvaltoihin alkaa vuoden alussa

Suomen ja Yhdysvaltain välisiä verotietoja vaihdetaan ensimmäisen kerran heti vuodenvaihteen jälkeen. Tiedot vaihdetaan kuluneen vuoden 2014 osalta. Kyse on Suomen ja Yhdysvaltain solmimasta FATCA-sopimuksesta, jolla USA yrittää vähentää kansalaistensa veronkiertoa. Finanssialan asiakkaille sääntely tuo lisäkysymyksiä.

Suomalaiset finanssilaitokset, kuten pankit, rahastoyhtiöt, sijoituspalveluyritykset ja henkivakuutusyhtiöt ovat jo kuluvan vuoden aikana selvittäneet uusien, ja tarvittaessa myös olemassa olevien, asiakkaidensa verovelvollisuutta USA:ssa. Asiakkaan näkökulmasta pankin tai muun finanssilaitoksen esittämät kysymykset voivat tuntua meneillään olevaan asiointiin nähden epäolennaiselta, mutta niiden tavoitteena on tunnistaa USA:ssa verovelvollisena olevat asiakkaat ja kerätä FATCA-sopimuksen edellyttämät tiedot USA:n veroviranomaista varten. Raportoitavia tietoja ovat muun muassa korkotulot, osingot ja johdannaisten perusteella saadut tulot, henkivakuutuskorvaukset sekä osakkeiden ja velkakirjojen bruttomyyntihinnat. USA:ssa verovelvollisia tahoja ovat mm. USA:n kansalaiset (myös henkilöt, joilla on kaksois- tai kolmoiskansalaisuus), henkilöt, jotka oleskeluluvan (Green Card) turvin ovat USA:ssa, USA:han rekisteröidyt yritykset sekä yritykset, joiden merkittävinä omistajina on USA:ssa verovelvollisia henkilöitä.

Veronkiertoa tilkitään myös EU- ja OECD-maiden tasolla

Myös automaattinen verotietojen vaihto EU-maiden kesken on laajenemassa, sillä EU-maiden on annettava toisille EU-jäsenille sama informaatio, jonka ne toimittavat EU-alueen ulkopuoliselle maalle. Euroopan unionin talous- ja raha-asioita käsittelevä Ecofin-neuvosto hyväksyi lokakuussa direktiivin, joka sinetöi EU-maiden välisen verotietojen vaihdon. EU-maiden kesken ensimmäiset verotiedot vaihdetaan syksyllä 2017.

Myös OECD-maat ovat kulkemassa kohti verotietojen vaihtoa FATCAn (Foreign Account Tax Compliance Act) innoittamana. Suomi allekirjoitti lokakuussa sopimuksen automaattisesta pankkien sekä rahoitus- ja vakuutuslaitosten tilitietojen vaihtamisesta. Tässä sopimuksessa on mukana yli 50 valtiota. Ne kaikki tulevat soveltamaan samaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n hyväksymää FATCAan perustuvaa yhteisen automaattisen tietojenvaihdon mallia.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat