Video: Finanssialalla on mahdollisuus lisätä etätyötä

Finanssialalla asiantuntijatyössä on tehty etätyötä maailman sivu, mutta sitä olisi vara lisätä myös suorittavan portaan työssä. Tekniikan kehityksen myötä mahdollisuudet ovat aiempaa paremmat.

​​OP:n korvauskäsittelijä Tarja Tanila-Vaske kertoo videohaastattelussa tehneensä työtään pääasiassa etänä jo useiden vuosien ajan – eikä vaihtaisi takaisin entiseen. Hänen mukaansa etätöiden jälkeen olo on paljon konttorityöpäivän jälkeistä oloa virkeämpi. Etätyöllä onkin tunnustettu olevan työhyvinvointia lisäävä vaikutus.

Etätyön lisääminen todettiin yhdeksi kehityskohteeksi finanssialan työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteisessä Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa, jossa tavoitteena oli alan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen.

Hankkeen lähtökohtana oli osapuolten halu oppia ymmärtämään alan voimakkaita muutoksia. Niistä keskeisimpinä tunnistettiin digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos. Kehitystyö jatkuu nyt liitto- ja yritystasolla.

Tunnistetuista konkreettisista kehityskohteista koostettiin neljä havainnollistavaa parin minuutin videota. Niiden teemoina on etätyön lisäksi finanssialan asiakkaan uudet tarpeet, alan uudet haastajat ja digitalisaation muutokset työssä. Kaikki videot löytyvät hankkeen verkkosivuilta.