Video: Mitä finanssialan asiakas palvelultaan vaatii?

Mitä finanssialan asiakas haluaa jatkossa? Milloin? Kuinka palvella asiakasta entistä paremmin ja perustella finanssipalvelun lisäarvo aikana, jolloin kaikki asiakkaiden kaipaama tieto on periaatteessa saatavissa verkosta? Videolla Miikka Leskinen, nuori finanssialan asiakas, kertoo omista mieltymyksistään.

​Finanssialan asiakkaan uusia vaatimuksia pohdittiin finanssialan työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteisessä Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa, jossa tavoitteena oli alan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen.

Hankkeen lähtökohtana oli osapuolten halu oppia ymmärtämään alan voimakkaita muutoksia. Niistä keskeisimpinä tunnistettiin digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos. Kehitystyö jatkuu nyt liitto- ja yritystasolla.

Tunnistetuista konkreettisista kehityskohteista koostettiin neljä havainnollistavaa parin minuutin videota. Niiden teemoina on finanssialan asiakkaan uusien tarpeiden lisäksi alan uudet haastajat, etätyön lisääminen ja digitalisaation muutokset työssä. Kaikki videot löytyvät hankkeen verkkosivuilta.