Viemäriremontteihin ryhtiä laatukriteereillä

Kevyttä putkiremonttia harkitsevat saavat kättä pidempää remonttinsa suunnitteluun. Vastikään julkaistu tutkimusraportti viemäreiden sisäpuolisesta saneerauksesta pureutuu eri remonttimenetelmiin ja hakee laatukriteerejä kirjaviin käytäntöihin. Tarkoitus on tehdä kevyistä putkiremonteista entistä kestävämpiä.

Suomessa on tehty viime vuosina valtava määrä putkiremontteja 60- ja 70-luvuilla rakennettuihin taloihin. Täydellisten putkiremonttien lisäksi vanhojen putkistojen käyttöikää on pidennetty eritoten viemäreiden osalta erilaisilla kevyemmillä remonteilla, joissa menetelmät ovat vaihdelleet erityyppisistä sukituksista putkien pinnoittamiseen. Saneerausmenetelmien ongelmana on ollut se, että laatukriteerejä ei ole pohdittu riittävästi. Laadun parantamiseksi on ollut käynnissä projekti, jonka lopputuotteena on julkaistu raportti nimeltä Viemäreiden sisäpuoliset saneerausmenetelmät. Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Petri Mero on raporttiin tyytyväinen. ”Viemärien sisäpuolinen saneeraus on ollut hiukan villiä ja tilaajan on ollut hankala arvioida tarjotun menetelmän laatua. Työ on myös suurelta osin käsityötä, joten työntekijän osaamisella on ratkaiseva merkitys lopputulokseen. Raportti esittää tämän vuoksi henkilösertifikaatin käyttöönottamista”, Mero kertoo.

Ei määräyksiä, vaan suosituksia

Tuore raportti ei tuo mukanaan sitovia määräyksiä remontointiin. Raporttiin on kuitenkin kirjattu toivomus, että siihen sisällytetyt ehdotukset otettaisiin tulevissa putkiremontteja koskevissa viranomaismääräyksissä huomioon. ”Tässä on ollut tavoitteena laadun parantaminen”, Petri Mero kertoo. ”Markkinoilla on ollut hyviä ja hieman huonompia menetelmiä, joissa laatu on monesti kulkenut käsi kädessä hinnan kanssa. Raportin myötä alalle tulisi toivon mukaan yhtenäiset käytännöt siitä, miten eri remonttien laatu varmistetaan.” Raportista ei käy ilmi, miten kauan eri menetelmät kestävät käyttöä. Se vaatisi oman tutkimuksensa, jossa aineistona olisi useampia vuosia sitten putkien sujutuksella tai pinnoituksella remontoituja rakennuksia. Raportin ja siihen liittyvän viemärien sisäpuolisen saneerauksen kehitysprojektin rahoittivat ympäristöministeriö, Kiinteistöliitto ry, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Finanssialan Keskusliitto, Suomen kaivamattomien tekniikoiden yhdistys FiSTT ry, MoMent ry, Suomen Putkistosaneerausyhdistys ry ja Trelleborg. Raportin on julkaissut Vesi-Instituutti Wander.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat