Viranomaisten pääsy tilitietoihin auttaa rikosten torjunnassa – tietosuojaa on noudatettava prikulleen

Tilitapahtumatiedot saattavat olla avainasemassa esimerkiksi rahanpesurikosten tutkinnassa.

Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala kannattaa tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämistä pankki- ja maksu­tilien valvontajärjestelmään, mutta tietoja käsitellessä on tiukasti noudatettava tietosuojasääntelyä.
  • Tilitapahtumatietojen hyödyntäminen tulisi ensivaiheessa rajata rahanpesun ja muiden vakavien rikosten torjuntaan.
  • Jatkovalmistelussa tulee varmistaa yhteensopivuus myös eurooppalaisen rahanpesusääntelyn kanssa.

Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava mahdollisuus saada pankeilta lakisääteisten tehtäviensä edellyttämät tiedot. Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä tarjoaa tähän käyttö­kelpoisen ratkaisun, ja Finanssiala ry pitää järjestelmän laajennusta tilitietoihin perusteltuna, kunhan yhteensopivuus sekä tietosuojasääntelyn että eurooppalaisen rahanpesusääntelyn kanssa on varmistettu.

”Tilitapahtumatiedot saattavat olla avainasemassa esimerkiksi rahanpesurikosten tutkinnassa. Siksi on perusteltua, että viranomaiset saavat lakisääteiset tiedot oikeasisältöisinä, ajantasaisina ja ilman aiheetonta viivytystä”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Finanssiala korostaa, että asiakkaan tilitapahtumista voi ilmetä arkaluonteisia henkilötietoja. Lisäksi pankilla on velvoitus varmistaa, että tietojen luovutus ja jatkokäsittely viranomaisessa tapahtuvat tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

”Tilitapahtumien kysely­oikeus kannattaisi ensivaiheessa rajata rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan sekä vakavien rikosten ennalta estämiseen, paljastamiseen ja tutkimiseen. Kyselyoikeuden laajentamisesta voitaisiin päättää myöhemmin”, Linna sanoo.

Linna huomauttaa, että osa ehdotetuista tilitapah­tumien kyselyoikeuksista näyttäisi liittyvän vain heikosti tai ei lainkaan rahanpesu- ja rahoitustietodirektiivien mukaisiin käyttötarkoituksiin. Laajempien kyselyoikeuksien tarpeelli­suus, oikeasuhtaisuus ja yhteensopivuus vireillä olevan EU:n rahanpesusääntelyn uudistuksen kanssa tulee arvioida erityisen huolellisesti.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan