Viranomaisten sähköiset tilikyselyt tehostavat rahanpesun torjuntaa

Pääosin toukokuun alussa voimaantulevat lakimuutokset mahdollistavat viranomaisten sähköisen tiedonsaannin pankki- ja maksutileistä syyskuusta 2020 alkaen. Finanssiala pitää muutosta hyvänä. Viranomaiset voivat hyödyntää sähköistä valvontajärjestelmää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan.

Lakiesityksestä siivottiin kansallinen lisäsääntely, ja se seurailee tarkkaan viidettä rahanpesudirektiiviä. Direktiivi rajaa viranomaisten pääsyn tilin omistajan ja käyttöoikeuden haltijan sekä tilinumeron kaltaisiin perustietoihin.

”Rahanpesun ja rikosten torjunnan kannalta välttämättömien tietojen tulee jatkossakin olla viranomaisten saatavilla. On hyvä, että esityksestä poistettiin kohdat, jotka olisivat tulleet paitsi kalliiksi myös vakavasti vaarantaneet asiakkaiden yksityisyyden suojaa ja pankkisalaisuutta”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Järjestelmää käyttävät muun muassa Finanssivalvonta, Poliisihallitus, aluehallintovirasto ja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus.

Viranomaisilla on ollut tähänkin asti oikeus pyytää tilitietoja, mutta sähköinen järjestelmä nopeuttaa tiedonsaantia ja mahdollistaa aiempaa laajemmat kyselyt. Henkilötietojen suojan ja tietoturvallisuuden sekä oikeusturvan varmistamiseksi tiedot tehdyistä kyselyistä kirjataan ylös ja säilytetään kymmenen vuoden ajan.

Valtiovarainministeriön tiedote