Vuosi vaaleihin – Finanssialan askelmerkit tulevaan

Eduskuntavaaleihin on nyt vuosi aikaa. Tässä vaiheessa Finanssiala haluaa kiinnittää huomion tuleviin vaalikeskusteluihin ja olla omalta osaltaan mukana rakentamassa parempaa huomista. Tämä on avoin kirje kansanedustajille ja muille päättäjille.

Finanssiala ry on päättäjälle vastuullinen kumppani ja vaikuttaa avoimesti yhteiskunnassa. Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin turvaaminen ovat yhteisiä tavoitteitamme, joten toivomme kanssanne aktiivista keskustelua näistä teemoista.

Finanssialan yritykset ovat suurimpia yhteisöveron maksajia Suomessa ja merkittäviä tekijöitä koko kansan hyvinvoinnin rahoituksessa. On myös tärkeää, että verotus on tasapuolista ja kykenemme tarjoamaan alan toimijoille ennustettavan sekä kilpailukykyisen toimintaympäristön. Alan toimijoiden verotaakan lisääminen olisikin hyvin haitallinen markkinoiden kannalta ja vähentäisi vetovoimaamme kansainvälisten toimijoiden näkökulmasta.

Suomi tarvitsee kukoistavaa kansankapitalismia ja kannusteita sijoittamiseen kaikille. Onkin tärkeää, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia kotimaisia tapoja sijoittaa. Paremmat sijoitusmahdollisuudet muun muassa taittaisivat kotitalouksien velkaantumista ja parantaisivat hyvinvointia.

Tarvitaan kertamaksuinen eläkevakuutus täydentämään lakisääteistä eläkettä. Se tarjoaisi ikäihmisille mahdollisuuden hyödyntää helpommin omaa varallisuutta hoivapalveluiden rahoituksessa sen sijaan, että omaisuutta säilötään perinnöksi. Kertamaksuinen eläkevakuutus tarkoittaisi mahdollisuutta tehdä eläkesijoitus kertamaksuisella suorituksella, kuten kesämökin myymisellä. Se mahdollistettaisiin teknisellä muutoksella tuloverolakiin. Muutos ei vähentäisi valtion verotuloja, vaan johtaisi todennäköisesti jopa niiden nousuun. Toivomme, että myös valtiovarainministeriön eri sijoitusmuotojen verokohtelua arvioivan työryhmän työn tuloksena saavutetaan asiassa edistysaskelia.

Muuttuvassa maailmassa on myös entistä tärkeämpää, että jokaisella on mahdollisuus oppia taloudesta. Tavoitteenamme on, että jokaisella koulutusasteella lisätään tulevaisuudessa taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta. Näin luodaan kaikille mahdollisuudet järkevään rahankäyttöön ja ymmärrykseen sijoittamisen merkityksestä sekä ehkäistään ylivelkaantumista.

Kestävän kasvun turvaaminen on Suomen ja koko maailman menestymisen avaintekijä. Tuemme tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen, ja finanssiala suurena sijoittajana on myös keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olemme mukana myös EU-tasolla kehittämässä kestävän sijoittamisen strategiaa ja edistämässä sitä, että kestävälle sijoittamiselle luodaan yhtenäiset kriteerit.

Näemme digitalisaation mahdollisuutena, ja haluamme olla yhteistyökumppani sen hyödyntämisessä valtion ja eri toimialojen kesken. Lähdemme siitä, että kaikessa kansalaisten ja yritysten viranomaisasioinnissa on tarjottava digitaalinen palvelumuoto. Tekoälyä ja dataa hyödyntämällä finanssiala voi niin ikään tarjota asiakkailleen parempia palveluita. Toisaalta myös työmarkkinoita ja työaikalainsäädäntöä on rohkeasti uudistettava vastaamaan digitalisoituvan työelämän tarpeita.

Muun muassa näiden asioiden tiimoilta toivomme tiivistyvää yhteistyötä kanssanne. Finanssialan kärkitavoitteet hallitusohjelmanauvotteluihin on julkaistu kokonaisuudessaan verkkosivuillamme. Olkaamme yhteydessä vaalihulinoiden ja muun yhteiskunnallisen keskustelun merkeissä!