Yhä useampi seniori säästää käyttötileille, maksaa verkkopankissa ja käyttää e-laskua

Seniorit suosivat pankkitilille säästämistä alhaisesta korkotasosta huolimatta. Käyttötilille säästäminen on jopa lisääntynyt viime vuodesta. Myös verkkopankissa maksamisen ja e-laskun suosio on seniorien keskuudessa kasvanut.

​Finanssialan Keskusliiton teettämän selvityksen mukaan 65-85-vuotiaista senioreista lähes kuudella kymmenestä on säästöjä ja sijoituksia. Etenkin käyttötilille säästäminen on seniorien keskuudessa lisääntynyt. Tilisäästäminen on myös suositumpaa kuin koko väestöllä keskimäärin. 

Toiseksi yleisin säästö- ja sijoitusmuoto senioreilla ovat pörssiosakkeet. Senioreista 65-69-vuotiaat ovat myös hajauttaneet sijoituksiaan aktiivisimmin eri sijoitusmuotoihin. Heillä on muita useammin säästöjä ja sijoituksia erityisesti sijoitusrahastoissa ja pörssiosakkeissa. Monella heistä on kiinteää omaisuutta loma-asunnoissa sekä maa- ja metsäomaisuutta. Säästö- ja sijoituskohteen valinnassa turvallisuus on senioreille tärkein kriteeri.   

Oman talouden riskeihin varaudutaan säästämällä

Seniorit näkevät muuta väestöä vähemmän omaa taloutta uhkaavia riskejä. Neljä kymmenestä seniorista ilmoittaa varautuvansa riskeihin. Yleisimpänä riskinä pidetään tulojen laskua, joka voi johtua esimerkiksi sairastumisesta tai läheisen kuolemasta. Riskeistä oman talouden tulojen lasku askarruttaa erityisesti naisia. Senioreista 15 prosentin mielestä säästöjen tai sijoitusten arvon lasku on riskitekijä ja 12 prosenttia pitää asunnon arvon laskua riskinä.


 – Seniorit varautuvat omaa taloutta koskeviin riskeihin erityisesti säästämällä, turvautumalla kertyneisiin säästöihin ja sijoituksiin sekä elämällä säästäväisemmin. Lisäksi moni varautuu riskeihin vakuutuksilla ja omaisuutta realisoimalla, kertoo rahoitusasiantuntija Ulla Halonen Finanssialan Keskusliitosta.  

Internetin käytön kasvu senioreilla näkyy myös verkkomaksamisessa ja e-laskuissa

Seniorien internetin käytön lisääntymisen myötä verkkopankissa maksaminen on yleistynyt. Lähes neljä kymmenestä seniorista maksaa laskunsa nykyisin verkkopankissa. Suoraveloitus on senioreilla kuitenkin edelleen käytetyin maksutapa laskettaessa yhteen tavallisimmat ja muut käytetyt laskunmaksutavat. Koko väestöstä kahdeksan kymmenestä asioi verkkopankissa. 

E-laskun käyttö on lisääntynyt senioreilla viisi prosenttia viime vuodesta. Verkkopankissa laskuja maksavista senioreista lähes joka neljäs saa e-laskuja suoraan verkkopankkiinsa. Vaikka korteilla maksaminen yleistyy päivittäistavaraostosten maksutapana, käteinen on senioreilla edelleen tavallisin päivittäisostosten maksutapa. 

Finanssialan Keskusliitto selvitytti vuoden 2011 helmikuussa 65-85-vuotiaiden suomalaisten säästämistä, maksutapoja ja niissä tapahtuneita muutoksia sekä oman talouden riskejä. Tutkimukseen haastateltiin 500 seniori-ikäistä. Teemoina olivat käyttötilille säästämisen kasvu, ikääntymiseen liittyvät taloudelliset riskitekijät ja verkkopankissa maksamisen kasvu. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimusta. Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy.