“Yhdenvertaisuuden huomiointi on paitsi oikein myös liiketoiminnallisesti järkevää”

 • Finanssiyritykset tekevät paljon yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa
 • Yhteistyö on tuottanut finanssiyhtiöille ymmärrystä, uusia käytäntöjä sekä parantanut palveluita
 • 8. kesäkuuta järjestämämme Pyöreän pöydän webinaarin aiheita olivat muun muassa
  • Miten digipalvelulakia sovelletaan erilaisiin palveluihin ja miten saavutettavuutta seurataan kiihtyvän digitalisaation aikana
  • Millaista yhteistyötä järjestöt ja finanssiyritykset tekevät palveluiden kehittämisessä saavutettavammiksi.
  • Mitä uutta vuonna 2022 voimaan tuleva esteettömyysdirektiivi tuo tullessaan.
  • Millaiset ovat tulevaisuuden näkymät palveluiden kehittymisen polulla
 • Katso tilaisuuden tallenne jutun lopusta

Työeläkeyhtiö Ilmarinen konsultoi uusia asuntokohteita rahoittaessaan Invalidiliittoa, jotta tulevat asunnot ovat varmasti esteettömiä. Yhdenvertaisuuden huomiointi toiminnassa on paitsi oikein myös liiketoiminnallisesti järkevää. Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen kannustaa muitakin yrityksiä hyödyntämään eri järjestöjen asiantuntemusta ja verkostoja.

”Järjestöillä on suora linkki kentälle ja eri tavoin liikkuviin ja toimiviin käyttäjiin. Siten yritykset voivat saada arvokasta tietoa, mitä muualta ei ehkä ole saatavilla.”

”Järjestöillä on suora linkki erikoispalveluiden tarvitsijoihin, kuten liikuntarajoitteisiin tai näkövammaisiin. Siten yritykset voivat saada arvokasta tietoa, mitä muualta ei ehkä ole saatavilla.”

Kun Nordea alkoi viitisen vuotta sitten suunnitella paperisista tunnuslukulistoista luopumista ja digitaaliseen järjestelmään siirtymistä, pankki otti yhteyttä Näkövammaisten liittoon. Järjestön avustuksella syntyi tunnuslukulaite, jota on erityisen näppäimistön ja äänitoimintojen ansiosta myös näkövammaisen mahdollista käyttää.

”Pankkipalvelut ovat välttämättömiä, ja pankit panostavat niiden saavutettavuuteen yhä enemmän. Monet pankit ovat uusia palveluita suunnitellessaan pyytäneet näkövammaisia ideointiin ja käyttäjätestaukseen”, kertoo Näkövammaisten liiton järjestöpäällikkö Markku Möttönen.

Sekä Hätönen että Möttönen puhuvat finanssipalveluiden saavutettavuudesta Finanssiala ry:n Pyöreän pöydän webinaarissa tiistaina 8. kesäkuuta klo 9–11.00. Webinaariin olemme kutsuneet mukaan järjestöjä keskustelemaan yhdessä finanssialan kanssa, miten muun muassa palvelujen käytettävyys on kehittynyt ja onko asioita vielä ratkottavana.

Katso tallenne

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Ohjelma

9.00 Tervetuloa tilaisuuteen! toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssiala ry

9.10 Saavutettavuus tarkoittaa, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Miten digipalvelulakia sovelletaan erilaisiin palveluihin ja miten saavutettavuutta seurataan kiihtyvän digitalisaation aikana? ylitarkastaja Sanna Sinisalo ja ylitarkastaja Eetu Komsi, Aluehallintovirasto

9.25 Saavutettavuus hyödyttää kaikkia, mutta joidenkin ihmisryhmien kohdalla saavutettavuuden hyödyt korostuvat.  Yhteistyötä palveluiden kehittämisessä tehdään järjestöjen ja finanssialan yritysten kesken.

 • Minkälaista yhteistyötä Näkövammaisten liitto ja Nordea ovat tehneet palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi? Onko haasteita edelleen ratkottavana? keskustelemassa järjestöpäällikkö Markku Möttönen Näkövammaisten liitosta ja kehitysjohtaja Mikko Hiekkataipale Nordeasta
 • OP Ryhmä ja Ilmarinen ovat tehneet pitkään yhteistyötä Invalidiliiton kanssa. Minkälaista yhteistyö on ollut ja mitä sillä on saavutettu? Keskustelemassa esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen Invalidiliitosta, digitaalisten palveluiden johtaja Tuomas Lappi, OP Ryhmästä sekä rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen Ilmarisesta

9.55 Paneelikeskustelussa jatketaan käytännön esimerkein työstä saavutettavuuden edistämiseksi. Johtava asiantuntija Teija Kaarlela ja kehityspäällikkö Kristiina Siikala FA:sta haastattelevat asiantuntijoita.

 • Ikääntyneet ja maahanmuuttajat, mitä apuja teknologiasta on saatavissa? kehittämispäällikkö Sari Vapaavuori, Ikäihmisten teknologiakeskus
 • Mitä haasteita vammainen henkilö voi kohdata palveluita tarvitessaan ja minkälaisia apuvälineitä on olemassa saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, Kehitysvammaliitto
  • Esimerkki yhteistyöstä Suupohjan osuuspankin ja Selkeästi meille -hankkeen kanssa, jossa Kehitysvammaliitto on mukana. markkinointipäällikkö Kirsti Mäki-Ketonen, POP Pankki Suupohja
 • Miten saavutettavuus huomioidaan osana uuden verkkosivun rakentamista, Case Pohjantähti, kehityspäällikkö Mikael Boström
 • Saavutettavuuden palvelumalli erityisryhmille ja ikäihmisille Danske Bankissa, asiakassuhteiden päällikkö Heli Pieninkeroinen, Danske Bank
 • Saavutettavuus on vahvuus, kun halutaan ehkäistä työkyvyttömyyttä, johtava asiantuntija Johanna Koroma, Ilmarinen

10.25 Esteettömyysdirektiivi toimeenpannaan vuonna 2022. Miten direktiivi eroaa saavutettavuusdirektiivistä ja mitä uutta se toisi tullessaan?Lakimies Amanda Aalto, Finanssiala ry

10.35 Tulevaisuuden näkymät palveluiden kehittymisen polulla. toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki Vakuutuskeskuksesta alustaa keskustelun
Mukana erikoistutkija Olli Kuusisto VTT:ltä ja erityisasiantuntija Aleksi Kopponen VM:stä
Keskustelua johdattelee FA:n johtava asiantuntija Päivi Luna

11.00 Tilaisuus päättyy

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat