Yhtäläinen perusmaksutili kaikille EU:ssa – Mikä muuttuu?

EU takaa tuoreella direktiivillään kaikille yhtäläisen oikeuden perusmaksutiliin. Suomalaisiin peruspankkipankkipalveluihin ei välttämättä tule muutosta, sillä ne ovat jo EU-tasolla tarkastellen hyvällä tasolla. Suomella on kaksi vuotta aikaa viedä direktiivin sisältö kansalliseen lainsäädäntöön.

Maksutilidirektiivin myötä EU-alueen kuluttajille taataan oikeus saada itselleen ilmaiseksi tai kohtuuhintaan perusmaksutili, johon kuuluvat tilin lisäksi käteispalvelut, tilisiirrot, suoraveloitukset ja myös verkossa maksamiseen kelpaava debit-kortti. Kuluttajalla on lisäksi oltava mahdollisuus tehdä ja hallinnoida maksutilin maksutapahtumia verkkopankissa.

Vähintään vastaavantasoiset peruspankkipalvelut ovat olleet kaikkien saatavilla jo vuosia. Näiden palvelujen saatavuutta ja hinnoittelun kohtuullisuutta seuraa Finanssivalvonta vuosittain.

”Olisi kyllä toivottavaa, että Suomessa pankkien ei tarvitsisi ryhtyä tarjoamaan erillistä perusmaksutiliä. Erillinen perusmaksutili merkitsisi muutoksia muun muassa asiakasprosesseihin, sopimuksiin ja tietojärjestelmiin – ja aiheuttaisi tarpeettomia kustannuksia”, sanoo Finanssialan Keskusliiton lakimies Essi Ruokanen.

Maahanmuuttajien kanssa pankit puun ja kuoren välissä

Pankit koettavat jo nykyisin tasapainoilla eri suuntiin vievien velvoitteiden välillä. Toisaalta kaikille tulisi taata peruspankkipalvelut, mutta toisaalta nykyinen rahanpesulainsäädäntö velvoittaa pankkia asiakkaan luotettavan tunnistamisen lisäksi myös tuntemaan asiakkaansa, mikä onkin jo monisyisempi juttu. Tuntemisella tarkoitetaan muun muassa sitä, että pankin on tiedettävä, miksi asiakas tahtoo avata tilin ja mihin hän sitä käyttää.

Maksutilidirektiivin tarkoituksena on parantaa myös esimerkiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asemaa. Rahanpesulainsäädäntö kuitenkin aiheuttaa hankaluuksia, sillä heillä ei välttämättä ole lainkaan lainsäädännön edellyttämää henkilöllisyystodistusta. Tällöin pankki ei voi perustaa asiakassuhdetta

Myös yhtenäinen euromaksualue SEPA vähentää useiden tilien tarvetta. ”Tiliä tulisi voida käyttää sujuvasti riippumatta siitä, missä tili sijaitsee. Esimerkiksi lyhytaikaisen oleskelun takia ei välttämättä tarvitse avata uutta tiliä toisessa EU-maassa, jos asiakkaalla on jo kotimaassaan tili”, Ruokanen havainnollistaa.

Maksutilidirektiivi astuu voimaan viimeistään tulevana syksynä. Voimaantulon jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa viedä se kansallisiin lainsäädäntöihinsä.