Yhteinen talletussuojarahasto ei saanut kannatusta puoluejohtajilta

SDP:n tuore puheenjohtaja Antti Rinne ja keskustan Juha Sipilä antoivat MTV:n ja Finanssialan Keskusliiton yhteisessä EU-vaalitentissä tukensa FK:n talletussuojalinjauksille. Molemmat puheenjohtajat olivat sitä mieltä, että pankkiunioniin ei pidä luoda yhteistä talletussuojarahastoa.

FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila pääsi vaalitentissä kysymään, miten Rinne ja Sipilä suhtautuvat yhteiseen talletussuojaan, mikäli sellaista ehdotetaan osaksi pankkiunionia. ”Yhteinen talletussuoja rakennettuna samoilla kriteereillä jokaiseen Euroopan maahan, ei yhteistä rahastoa. Sama kanta meillä oli myös tähän yhteiseen kriisirahastoon”, Juha Sipilä vastasi. ”Sama kanta meillä”, totesi sosiaalidemokraattien Antti Rinne. Finanssialan Keskusliitto kannattaa niin ikään talletussuojajärjestelmän pitämistä kansallisena. Pääekonomisti Mattilaa haastateltiin tentissä lyhyesti pankkiunioniin nyt sorvatun yhteisvastuun luonteesta. Mattila ilmaisi huolensa suomalaispankkien lisääntyneestä yhteisvastuusta muuhun Eurooppaan päin. ”Keskeinen osa pankkiunionia on pankkien välinen yhteisvastuu. Jos pankkikriisejä syntyy, yritetään vaikeudet hoitaa ensisijaisesti pankkien omistajien ja sijoittajien varoilla. Jos se ei riitä, turvaudutaan yhteiseen kriisirahastoon, jonne myös suomalaiset pankit maksavat osuutensa.” Kuva: Kimmo Brandt

Haglund myönsi pankkiveron epäonnistumisen

Tentissä käsiteltiin myös rahoitusmarkkinaveroa, jossa puolueiden puheenjohtajien kannat noudattivat aiemmin uumoiltuja: Katainen, Soini, Sipilä, Räsänen ja Haglund olivat veroa vastaan, Arhinmäki ja Niinistö puolesta. Myös Antti Rinne oli asettunut puolueensa linjoille kannattamaan veroa. Eläkkeensaajia Rinne kuitenkin ajatteli: ”Täytyy luoda sellainen järjestelmä, jossa eläkeyhtiöt pääsevät tästä ulos”, Rinne totesi rahoitusmarkkinaverosta. Rkp:n puheenjohtaja Carl Haglund oli rahoitusmarkkinaverosta puhuttaessa pisteliäänä sen kannattajia kohtaan: ”Minua ihmetyttää, että finanssialan työpaikkojen puolustaminen ei kiinnosta tiettyjä puolueita. Pankkiverosta olisi järkevää nöyrästi myöntää, että se ei ihan onnistunut. Ajatus oli varmaan ihan hyvä, mutta tietyt pankit siirsivät taseitaan pois Suomesta, ja tuotto oli lopulta negatiivinen.” Pääministeri Jyrki Katainen muistutti tentin loppupuolella Euroopan parlamentin vallasta eritoten talousasioissa. ”Euroopan parlamentti on aivan olennainen vaikuttamisen paikka. Siellä pitäisi olla sellaiset asiantuntijat, jotka ymmärtävät pankki- ja rahoitusjärjestelmän merkityksen Euroopan työllisyydelle. Pankkeihin ei pidä suhtautua kuin ruttoon, joka on saanut kaiken pahan aikaan.” MTV:n ja Finanssialan Keskusliiton yhteinen EU-vaalitentti järjestettiin Helsingissä Kaapelitehtaalla. Tentti pidettiin suomalaisen pankkialan edunvalvonnan satavuotisjuhlien yhteydessä.

Mikä on talletussuoja?

WWW-osavalikko
​Suomessa toimii suomalaisten pankkien ylläpitämä Talletussuojarahasto. Sen tehtävänä on turvata tallettajan saatavat talletuspankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Rahastoon on tähän mennessä kerätty pankeilta varoja liki miljardi euroa.

Talletukset ja niille kertynyt korko ovat suojatut yhteensä enintään 100 000 euroon asti. Talletussuojarahasto ei korvaa muiden yritysten kuin pankkien vastaanottamia takaisinmaksettavia varoja.

EU-maissa talletussuoja on järjestetty kirjavalla tavalla. Parhaillaan on käynnissä järjestelmien yhdenmukaistaminen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat