Yhteisnäkemys pankkien kriisinratkaisusta saavutettiin

EU-maiden valtiovarainministerien ECOFIN-neuvosto on saavuttanut eilisiltana yhteisnäkemyksen pankkien yhteisestä kriisinratkaisumekanismista, SRM:stä (Single Resolution Mechanism).

Mekanismi on keskeinen osa hyvin toimivaa pankkiunionia. ”Suomen finanssiala tukee pankkiunionin rakentamista. Unioni lisää koko euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta ja edistää reilun kilpailun edellytyksiä yhteisen valvonnan, yhteisen sääntökirjan ja yhteisten kriisinratkaisupelisääntöjen kautta”, Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa. Kauppi muistuttaa, että yhteisnäkemyksen muodostaminen neuvostossa on vasta ensimmäinen etappi. Seuraavaksi käynnistyvät neuvottelut EU-parlamentin kanssa. Sen näkemykset eroavat monelta osin selvästi neuvoston yhteisnäkemyksestä. Parlamentin kannat ovat monessa asiassa lähellä komission alkuperäistä esitystä.

Sijoittajanvastuun tulisi olla ensisijainen kriisinhoidon rahoituslähde

Neuvoston esityksessä rajat ylittävä yhteisvastuu otetaan käyttöön vaiheittain kymmenen vuoden kuluessa. Lisäksi mekanismin päätöksenteko on järjestetty siten, että kynnys yhteisten varojen käyttöön on korkealla. ”FK on johdonmukaisesti korostanut sitä, että sijoittajanvastuun on oltava ensisijainen kriisinhoitotoimien rahoituslähde. Yhteisen kriisirahaston käytön pitää olla vaihtoehdoista viimeisin. FK:n mielestä yhteisvastuun käyttö pitää ehdottomasti minimoida. Siksi on erittäin tärkeää, että sijoittajanvastuu tulee voimaan samaan aikaan, kun mekanismi aloittaa varsinaisen kriisinratkaisutoiminnan”, Piia-Noora Kauppi painottaa. ECOFIN-neuvoston esittämä vaiheittainen siirtymä yhteiseen rahastoon pienentäisi osaltaan riskiä siitä, että hyvin asiansa hoitaneet suomalaiset pankit joutuisivat osallistumaan lähivuosina muiden maiden ongelmien hoitoon. ”Tämä on tärkeää, koska vielä ei tiedetä, missä määrin joidenkin maiden pankkien nykyiset ongelmat kyetään korjaamaan ennen mekanismin käyttöönottoa ja miten sijoittajanvastuun toteuttaminen käytännössä onnistuu”, Piia-Noora Kauppi toteaa ECOFIN-neuvoston yhteisnäkemykseen sisältyvä päätöksentekojärjestelmä on melko monimutkainen. ”Kriisinratkaisua koskevat päätökset pitää voida tehdä nopeasti. Tämä koskee erityisesti sijoittajanvastuun toimeenpanoa. Yhteisten varojen käytön kannalta on sen sijaan hyvä asia, että päätöksentekoa ei ole tehty liian helpoksi”, toteaa Kauppi.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat