“Yksittäisten pyyntöjen toimittaminen ei olisi ongelma”

Finanssialan valtiovarainministeriölle esittämä malli saa Ålandsbankenin projektipäällikkö Päivi Kuituselta kiitosta. Mallissa pankkien viranomaisten tietopyyntöjä varten rakentamaa järjestelmää käytettäisiin osakkeiden yleisöjulkisuuden toteuttamiseen – myös hallintarekisterimallissa!

​”Ei olisi mikään ongelma toimittaa pyynnöstä koottu raportti yhden päivän tilanteesta esimerkiksi jonkun tietyn yhtiön osakesarjasta vaikka ne olisivatkin hallintarekisteröityjä”, Kuitunen sanoo.

Tällainen raportinpyyntitilanne olisi esimerkiksi toimittajan tietopyyntö yhden tietyn päivän osakeomistuksista. Eri säilyttäjät voisivat toimittaa ad hoc -raportin yhteiseen rekisteriin, josta se olisi tarkastettavissa.

Kuitusen mukaan määrämuotoisia koonteja ja raportteja tehdään jo nyt rutiininomaisesti päivittäin. ”Yksittäisen raportin teko nykyjärjestelmillä ja toimittaminen määrämuotoisena eteenpäin ei olisi mikään ongelma. Se olisi paljon taloudellisempaa kuin kirjata joka päivä satoja transaktioita yksittäisille tileille ja toimittaa reaaliaikainen tietosiirto rekisterin ja säilytyksen välillä.”

Valitettavasti ministeriö ei kuitenkaan tarttunut mahdollisuuteen, jossa sekä yleisöjulkisuus että arvopaperikeskusten kilpailu voitaisiin aidosti yhdistää.