Yliopistojen panos tärkeä tulevaisuuden finanssityöntekijöiden kouluttajana

Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat tuoreimpia oppilaitoskumppaneita finanssialan yritykset ja alan oppilaitokset yhdistävässä Finanssiakatemiassa. Oppilaitoksilla on merkittävä rooli siinä, että finanssialalla on tulevaisuudessa osaavaa, työelämän muutoksen hallitsevaa työvoimaa. Opetushallituksen tuoreen ennakoinnin mukaan Suomessa yli puolet uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulututkinnon.

​”Haluamme olla tärkeän toimijan kanssa yhdessä. Finanssiakatemia on mahdollisuus seurata, mitä finanssialalla tapahtuu ja mitä opiskelijat voivat alalla tehdä. Tutkimuksellisesti kauppakorkeakoululla on ollut paljon yhteistyötä finanssisektorin kanssa”, sanoo akatemiassa mukana oleva Aalto-yliopiston professori ja tieto- ja palvelujohtamisen laitoksen johtaja Markku Kuula.

”Meitä kiinnostaa tekoäly, konttoriautomaatio, tietojärjestelmät – aiheita, jotka ovat arkea finanssialalla tehtävän työn kehityksessä”, Kuula jatkaa.

Tampereen yliopistossa on nähty yhteistyöverkoston arvo, eikä vain yritysten ja oppilaitosten välisen vuoropuhelun lisääjänä. ”Finanssiakatemian kautta pystyy vertailemaan toimintatapoja alan koulutuksessa eri oppilaitosten kanssa”, sanoo Tampereen yliopiston yliopisto-opettaja Jarna Pasanen.

Tulevaisuuden taidoissa painopisteitä muutettava

Kolmesta työryhmästä koostuvassa Finanssiakatemiassa on pohdittu herkällä mielellä, millaista osaamista alan töissä tulevaisuudessa tarvitaan. Työryhmät jakautuvat koulutuksen edunvalvontaa, oppiaineistoja ja materiaaleja sekä koulutuspolkuja ja työnantajakuva-asioita pohtiviin ryhmiin.

Opetushallitus julkaisi vastikään laajan tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen ennakointityön tulokset. Raportin mukaan rahoitus- ja vakuutusalaa palvelevan koulutuksen painopisteitä pitäisi siirtää liiketalouden perinteisistä oppiaineista kohti kokonaisuuksien hallintaa esimerkiksi juridisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen tiedon yhdistelyn osalta, oman osaamisen kehittämiskykyä ja asiakaspalvelutaitoja sekä sosiaalista osaamista.

Alalta poistunee ennakoinnin perusteella vuoteen 2035 mennessä yli 40 prosenttia työllisistä. Heidän korvaajikseen arvioidaan tarvittavan voittopuolisesti korkeakoulutettua työvoimaa, jonka osuuden alan työvoimassa arvellaan nousevan. Tässä tuoreilla yliopistokumppaneilla on selvä mahdollisuus.

Opiskeluaikaiset harjoittelut ovat yksi selvä väylä alan työpaikkoihin. Finanssiakatemian kautta oppilaitoksille on avautunut jo nyt yhteistyömahdollisuuksia harjoittelupaikkojen osalta.

”Finanssiakatemian verkoston kautta on saanut konkreettisia yhteyshenkilöjä harjoittelupaikkojen osalta. Samalla myös oman oppilaitoksen ja koulutushaaran tunnettuus alan yritysten silmissä nousee”, sanoo Jarna Pasanen. Tampereen yliopiston kauppatieteisiin kuuluvan vakuutustieteen ja riskienhallinnan pääaine on ainoa laatuaan Suomessa ja perin harvinainen Euroopankin tasolla.