Ylivelkaantuminen kuriin – huomio taloyhtiölainoihin ja luottorekisteri käyttöön

Finanssiala ry (FA) jakaa Finanssivalvonnan (Fiva) huolen suomalaisten ylivelkaantumisesta. Velkaantumisen kasvussa ongelmat liittyvät erityisesti erilaisiin kulutusluottoihin, pienlainoihin sekä taloyhtiölainoihin. FA kuuluu valtiovarainministeriön työryhmään, joka pohtii keinoja ylivelkaantumisen suitsimiseksi.

​Yksi keino ylivelkaantumisen hillintään olisi positiivinen luottotietorekisteri. Pankkilainat maksetaan Suomessa pääsääntöisesti tunnollisesti takaisin, mutta etenkin pienlainoista ja monenlaisista muista kulutusluotoista johtuvien maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen on kasvava ongelma. Oikein toteutettuna rekisteri voi auttaa ehkäisemään kotitalouksien ylivelkaantumisongelmia. Samoin on tärkeää, että puututaan erilaisten kulutusluottojen ehdoissa ja markkinoinnissa havaittuihin ongelmiin ja ylilyönteihin

”Positiivinen luottorekisteri hyödyttää sekä luoton ottajaa että antajaa. Luotto- ja tulotietojen tarkistamisella luotonantaja saa asiakkaan maksukyvystä entistä kattavamman kuvan”, muistuttaa FA:n lakimies Antti Laitila.

Taloyhtiölainaa jopa 80 prosenttia hinnasta

Fivan mukaan jopa 80 prosenttia uuden asunnon hinnasta saattaa olla katettu taloyhtiölainalla. Fiva onkin suunnannut valvontaa ja tarkastusten painopistettä aiempaa enemmän yhtiölainojen riskeihin ja luotonmyöntökäytäntöihin. Fiva kiinnittää tarkastuksissaan yhä enemmän huomiota siihen, että myös taloyhtiölainat huomioidaan maksukykyä arvioitaessa.

”Yhtiölainat ovat olleet keskeinen tekijä kotitalouksien velkaantumisen kasvun takana viime aikoina. Tähänastiset viranomaistoimet, joilla velkaantumista on yritetty suitsia, ovat kohdistuneet tavallisiin asuntolainoihin, kun oikea osoite olisi ollut taloyhtiölainat”, toteaa Finanssialaa ylivelkaantumistyöryhmässä edustava pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Suurin osa laissa määritellyistä makrovakausvälineistä on tällä hetkellä käytössä. Monet niistä kohdistuvat pankkien asuntoluototukseen, jonka riskit ovat hyvin hallinnassa.

”Uusia kiristyksiä asuntoluototukseen ei nyt tarvita. Vaarana on, että kotitalouksien mahdollisuudet muuttaa paikkakunnalta toiselle työn perässä heikkenevät. Tämä rajoittaisi talouden kasvuedellytyksiä”, Mattila muistuttaa.