Ympäristövaliokunnalta hyvä päätös lykätä ASP-uudistuksen voimaantuloa – tietojärjestelmämuutoksiin tarvitaan aikaa

Pankit tarvitsevat aikaa muun muassa tietojärjestelmien muokkaukseen uudistuksien mukaisiksi. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala kannattaa hallituksen esittämiä uudistuksia ASP-järjestelmään.
  • Ympäristövaliokunnan mietinnössä oleva esitys lykätä uudistusten voimaantuloa vuoden 2023 alkuun on perusteltu.
  • Pankit tarvitsevat aikaa muun muassa tietojärjestelmien muokkaukseen uudistuksien mukaisiksi.

ASP on pankkien ja valtion yhteinen ponnistus, jolla tuetaan nuorten ja nuorten aikuisten ensimmäisen asunnon hankintaa. Järjestely on osoittanut toimivuutensa niin lamassa kuin nousukaudenkin aikana. Tällä hetkellä ASP-tilin voi avata 15–39-vuotias, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa. Kun asunnon hankintahinnasta on säästetty vähintään 10 prosenttia, pankki voi myöntää ASP-lainan.

Eduskunnan ympäristövaliokunta julkisti 8.6.2022 mietintönsä ASP-järjestelmän uudistamisesta. Se sisältää monia parannuksia suhteessa hallituksen lakiesitykseen. Tärkein niistä on lakimuutosten voimaantulo, jota on myöhennetty vuoden 2023 alkuun. Alun perin ympäristöministeriö esitti, että muutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian, mahdollisesti jo heinäkuun alussa. Lisäksi valiokunta on selventänyt uudistusten takautuvaa soveltamista sekä talletusten laskentaa kahden säästäjän tapauksessa.

Valiokunta perustelee lykkäystä sillä, että vaikka lakiehdotukset saatettaisiin voimaan nopealla aikataululla, niiden mukaisia asuntosäästösopimuksia ei voitaisi kuitenkaan tehdä eikä korotettuja lainamääriä myöntää lain voimaantulon hetkellä. Tämä olisi ongelmallista niin pankkien kuin pankin asiakkaiden kannalta.

”Tämä on hyvin perusteltu ratkaisu. On turhaa ottaa uutta sääntelyä kiireellä käyttöön, jos palveluja ei voida asiakkaille tarjota, koska tietojärjestelmiä ei ole ehditty päivittää sääntelyn mukaiselle tasolle. On hienoa, että valiokunta otti huomioon toimialan esille nostaman huolen uudistuksen aikataulusta”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Esitettyjä uudistuksia ovat muun muassa 45 vuotta täyttäneen avopuolison rinnastaminen aviopuolisoon säästösopimusta tehtäessä sekä säästösopimuksen yläikärajan nosto 44 vuoteen. Mattilan mukaan näitä perusteltuja uudistuksia on helppo kannattaa. Myös korkotukilainan myöntäminen suurempana asunnon yhdessä hankkiville ASP-säästäjille on järkevä muutos.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan