Yrittäjä! Käytätkö johdannaisia? Kaupat raportoitava helmikuusta lähtien

Oletko suojannut lainasi korkovaihtelulta? Suojautuuko yrityksesi muulta hintavaihtelulta johdannaisilla? Oletko ostanut yrityksellesi pörssijohdannaisen? Yritysten on helmikuun 12. päivästä lähtien raportoitava kaikki johdannaiskauppansa erityiseen kauppatietorekisteriin.

Euroopan arvopaperimarkkinavalvoja ESMA on vahvistanut raportoinnin alkupäivämäärän. Samalla se on hyväksynyt neljä kauppatietorekisteriä.

Suomalaiset yritykset käyttävät johdannaisia suojautuakseen valuuttakurssien, korkotason ja raaka-aineiden hintojen vaihtelulta. Tällaisia yrityksiä on Suomessa arviolta reilut 10 000. Merkittävä osa on pieniä ja keskisuuria tavallisia yrityksiä.

Mitä yrityksen on tehtävä?

”Uudistus tarkoittaa sitä, että kaikkien johdannaiskauppaa käyvien tahojen on toimitettava tiedot johdannaiskaupoistaan kauppatietorekisteriin. Raportoinnin voi hoitaa joko liittymällä kauppatietorekisterin jäseneksi tai antamalla sen hoidettavaksi esimerkiksi raportointipalvelua tarjoavalle pankille”, kertoo Finanssialan Keskusliiton lakimies Elina Kirvelä.

Suomessa eniten näkyvillä olleet ja ensimmäisten joukossa luvan saaneet kauppatietorekisterit ovat DTCC (DDRL) ja Regis-TR. Kaksi muutakin kauppatietorekisteriä on rekisteröity viime viikolla. EU-viranomaisella on käsiteltävänään myös muita kauppatietorekistereiden lupahakemuksia.

Johdannaiskauppojen raportoinnilla valvovat viranomaiset pysyvät paremmin selvillä johdannaismarkkinoiden koosta. Näin yritetään osaltaan estää vuoden 2009 finanssikriisin toistuminen. Johdannaisten raportointivelvollisuus on osa EU:n säätämää EMIR-asetusta (European Market Infrastructure Regulation).