Yrittäjillekin kaavaillaan mahdollisuutta velkajärjestelyyn

Pienyrittäjillä voi tulevaisuudessa olla paremmat mahdollisuudet päästä velkajärjestelyyn. Aiemmin järjestelyyn ovat päässeet vain yksityishenkilöt, joiden velkataakka on paisunut hallitsemattomaksi. Nyt velkajärjestelyyn pääsyä kaavaillaan myös pienimuotoista elinkeinotoimintaa harjoittaville yrittäjille elinkeinotoimintaan liittyvien velkojen osalta. Myös työttömien ja nuorten velkajärjestelyn edellytykset lievenevät.

Uudistuksia on suunnitellut nykyisen velkajärjestelylain uudistamista pohtinut oikeusministeriön työryhmä, jossa Finanssialan Keskusliitto on ollut mukana. Mikäli työryhmämietinnön ehdotukset otetaan käyttöön sellaisinaan, velkajärjestelyyn pääsyn edellytykset muuttuvat vuoden 2015 alussa.

Suurin muutosehdotus koskee yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyn piiriin. Aiemmin velkajärjestely on ollut mahdollista vain yksityistalouden veloille. Samalla yrittäjien omistusasuntoa koskeva suoja paranee. ”Nykyään elinkeinotoimintaan liittyvät velat voidaan järjestellä ainoastaan yrityssaneerauksessa. Se saattaa olla pienyrittäjälle kallis ja aikaa vievä prosessi. Velkajärjestelylain muutos antaa yrittäjille mahdollisuuden uuteen alkuun”, kertoo lakimies Eeva Jokineva Finanssialan Keskusliitosta.

Nuorten tilannetta yritetään helpottaa

Velkajärjestelylain uudistus helpottaa velallisten asemaa lieventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä ja esteitä. Tähän asti esimerkiksi työttömyystilanteessa käytäntönä on ollut, että velkajärjestelyyn päästäkseen velallisen työttömyyden on pitänyt jatkua vähintään kaksi vuotta. Tätä aikaa ehdotetaan nyt lyhennettäväksi puoleentoista vuoteen. Nuorten kohdalla aika olisi vieläkin lyhyempi.

Eeva Jokinevan mukaan työryhmän ehdotus on perusteltu. ”Myös velkojien oikeuksien kannalta on tärkeää, että velkajärjestely ajoittuu ajankohtaan, jolloin velallisen taloudellinen tilanne on vakiintunut ja maksukyky mahdollisimman hyvä. Velkajärjestelyä ei tule kuitenkaan myöntää liian kevyin perustein.”

Velalliselle saumaa ansaita enemmän

Työryhmä pyrkii myös kannustamaan velallisia tulonhankintaan velkajärjestelyn aikana. Ns. lisäsuoritusvelvollisuutta koskevia säännöksiä suunnitellaan muutettavaksi niin, että jatkossa velkajärjestelyssä olevalla velallisella olisi mahdollisuus ansaita hieman enemmän. Nyt velkajärjestelyn piirissä oleva velallinen saa ansaita vuodessa 957 euroa ylimääräistä ilman, että varat tulee käyttää velkojen lyhennyksiin. Summaa on kaavailtu korotettavaksi 1 500 euroon. Jokineva näkee muutoksessa myös hyviä puolia velkojien kannalta. ”On hyvä, jos velallista voi motivoida oman tulotasonsa kohentamiseen. Se on pidemmän päälle myös velkojien etu.”