Yrityksillä SEPA-tietoisuus vahvistunut, mutta käyttöönotossa vielä parantamisen varaa

Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton yrityksille suuntaaman kyselyn mukaan vasta 45 prosenttia yrityksistä lähettää tällä hetkellä SEPA-maksuja. Peräti 51 prosenttia yrityksistä ilmoitti, etteivät ne ole vielä SEPA-valmiudessa.

​Toimialoista rakentamisessa ja kaupan alalla SEPA-valmius on lisääntynyt. Vain prosentti kaikista yrityksistä ei enää tiennyt, mikä on SEPA-maksu. 

Maksamisessa siirtymäaika SEPAan päättyy lokakuun lopussa. Suomessa toimivat pankit eivät enää marraskuun alusta 2011 alkaen vastaanota kotimaisessa muodossa olevia yritysten maksuaineistoja eivätkä hyväksy kotimaisia tilinumeroita. 

SEPAn käyttöönotto merkitsee muutoksia sekä kotimaassa että SEPA-alueella rajat ylittävässä maksamisessa. SEPA-muutokset on tehtävä, vaikka yritys toimisi vain Suomen alueella. Myös kotimaassa maksettavista maksuista tulee SEPA-maksuja. 

Verkkolaskun käyttö lisääntyy

Tuoreessa kyselyssä selvitettiin SEPAn käytön lisäksi myös yritysten verkkolaskutuksen suosiota. Verkkolaskutusta käyttävien yritysten määrä on lisääntynyt aiemmasta kyselystä. Vastaajista jo 38 prosentilla oli verkkolaskutus käytössä ja lisäksi puolet yrityksistä suunnittelee verkkolaskutuksen käyttöönottoa vielä tämän vuoden aikana. 

Mitä suurempi yritys on, sitä varmemmin sillä on verkkolaskutus käytössä. Vähintään 250 henkilöä työllistävistä yrityksistä verkkolaskutus on käytössä 80 prosentilla. Alle kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 35 prosenttia käyttää verkkolaskutusta. 

Teollisuus on verkkolaskutuksen, kuten SEPA-maksujenkin, lähettämisessä edelläkävijä. 

Kysely tehtiin kesäkuun aikana verkkokyselynä 1 800 Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenyritykselle. Vastaajien määrä oli 485. Edellinen kysely tehtiin maaliskuussa. 

Lisätietoja:
SEPA- ja verkkolaskuasiat: Kehityspäällikkö Pirjo Ilola puh 020 793 4255