Yritys – muista hakea LEI-tunnus ajoissa!

Eurooppalainen sääntely edellyttää, että kaikkien rahoitusvälineitä omistavien y-tunnuksellisten yritysten on hankittava ns. LEI-tunnus (Legal Entity Identifier). Tällaisia rahoitusvälineitä ovat mm. listattujen yritysten osakkeet, joukkovelkakirjat ja pörssinoteeratut sijoitusrahasto-osuudet sekä erilaiset johdannaiset. LEI-tunnus on kansainvälinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen.

Tunnus on hankittava, kun yritys haluaa käydä kauppaa tai tehdä muita toimeksiantoja omistuksessaan olevilla erilaisilla arvopapereilla tai rahoitusvälineillä. Tavallisten sijoitusrahasto-osuuksien kaupankäyntiin ei tunnusta tarvita – sen sijaan pörssinoteeratuilla ETF-rahastoilla käytävään kauppaan tunnus tarvitaan. Monilla suomalaisilla yrityksillä on omistuksessaan myös johdannaistuotteita, joita käytetään mm. erilaisilta markkinoilla olevilta riskeiltä suojautumiseen.

EU-sääntely velvoittaa pankit ja sijoituspalveluyritykset tarkistamaan ennen yrityksen antamia rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, että tunnus löytyy. Jos se puuttuu, toimeksiantoja ei voida toteuttaa. Pelkkään instrumenttien omistamiseen tunnusta ei tarvitse. Johdannaiskauppaa varten tunnus on oltava marraskuun alussa, muuhun kauppaan vuoden alussa.

LEI-tunnuksen avulla parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Sen voi ajatella vastaavan kotimaista y-tunnusta.

”Kaikkien pankkien ja sijoituspalveluyhtiöiden yritysasiakkaiden on tärkeää muistaa hankkia LEI-tunnus hyvissä ajoin ennen marraskuun alkua”, korostaa Finanssiala ry:n johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta. ”Ilman LEI-tunnusta arvopaperi- tai johdannaiskaupat ja muut toimet rahoitusvälineillä saattavat jäädä toteuttamatta”.

LEI-tunnuksia myöntää Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus PRH. LEI-tunnus rekisteröidään vuodeksi kerrallaan. Hyvissä ajoin ennen rekisteröintiajan päättymistä PRH lähettää seuraavaa vuotta koskevan laskun. Rekisteröinti uudistetaan, kun maksu on maksettu.