Yritysturvallisuuden tilanne finanssialalla hyvä

Yrityksiin kohdistuva rikollisuus kasvaa Suomessa nopeaa tahtia ja siirtyy yhä enemmän tietoverkkoihin, kertoo yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän tuore tilannekatsaus. Finanssialan yrityksiin kohdistuneissa rikoksissa tappiot ovat kansainvälisesti vertaillen pieniä. ”Suomessa finanssialan toimintaympäristö on saatu pidettyä turvallisena”, kertoo johtaja Risto Karhunen Finanssialan Keskusliitosta.

Hyvästä tilanteesta finanssialalla voi Karhusen mukaan kiittää alan toimijoiden ja viranomaisten tiivistä yhteistyötä rikosten torjunnassa. ”Meillä tappiot kaikista pankkeihin kohdistuvista rikoksista jäivät viime vuonna muutamaan miljoonaan euroon, kun vaikkapa Hollannissa yksistään verkkopankkihyökkäykset aiheuttivat 35 miljoonan euron menetykset.”

Yritysturvallisuutta koskevan tilannekatsauksen mukaan tietotekniikan ja tietoverkkojen hyödyntäminen rikollisessa toiminnassa lisääntyy voimakkaasti. Tyypillisin verkkorikollisuuden muoto ovat tietomurrot.

Omaisuusrikoksissa katse ennaltaehkäisyyn

Myös omaisuuteen kohdistuva rikollisuus on kasvanut ja muuttunut entistä suunnitelmallisemmaksi. Omaisuusrikokset kohdistuvat useimmiten vähittäiskauppaan sekä teknologian ja rakentamisen toimialoille.

Tilanne omaisuusrikoksissa on viime vuosina ollut Karhusen mukaan varsin vakaa, mutta nyt rikosten määrä on kääntynyt kasvuun. Enenevässä määrin rikoksia tehtailevat ammattimaisesti organisoidut, ulkomaalaiset rikollisryhmät, jotka liikkuvat maasta toiseen. Törkeissä varkauksissa ulkomaalaisten epäiltyjen osuus on jo yli puolet.

Karhunen patistaa yrityksiä kiinnittämään huomiota ennen kaikkea omaisuusrikosten ennaltaehkäisyyn: lukitukseen, aitauksiin ja valaistukseen sekä murtohälytysjärjestelmiin ja kameravalvontaan.

Ennaltaehkäisevä turvallisuustyö on tähän mennessä pitänyt aisoissa vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset yrityksiin kohdistuvista murto- ja varkausvahingoista. Viime vuonna korvauksia maksettiin noin 10 miljoonaa euroa.

Yritysturvallisuutta kuvaavan tilannekatsauksen julkaisee vuosittain sisäasiainministeriön asettama laajapohjainen yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä. Finanssialan Keskusliitto on ryhmän jäsen.

Sisäasiainministeriön tiedote
Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus