Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Rahastoihin sijoitettiin helmikuussa yli 100 miljoonaa euroa

Rahastoihin sijoitettiin helmikuussa yli 100 miljoonaa euroa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa nettomääräisesti yhteensä 107 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni osakemarkkinoiden markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 123 miljardia euroa.

​Pitkän ja lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 218 miljoonaa euroa uusia pääomia. Lisää pääomaa kerryttivät myös yhdistelmärahastot 77 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 22 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 209 miljoonaa euroa pääomia.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2020Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 29.2.2020
Osakerahastot-209-21 42 212  
Yhdistelmärahastot77751 25 654  
Pitkän koron rahastot140616 32 882  
Lyhyen koron rahastot78271 15 308  
Vaihtoehtoiset rahastot2245 6 857  
YHTEENSÄ1071 662 122 913  

Koronavirus aiheutti helmikuussa mittavia varotoimenpiteitä Kiinassa ja muualla maailmassa. Monien yritysten globaalit tuotantoketjut ulottuvat Kiinaan tai ovat muuten riippuvaisia Kiinan markkinoista, joten varotoimenpiteiden vaikutuksista globaaliin teollisuustuotantoon ja maailmantalouteen on vaikea arvioida. Kiinan ostopäällikköindeksit heikkenivät merkittävästi ja olivat mittaushistorian heikoimmat. Epävarmuus ja taantuman uhka heijastuivat helmikuussa osakemarkkinoille. Keskeiset osakeindeksit laskivat maailmanlaajuisesti: Standard & Poor's:in 500 arvokkaimman amerikkalaisen yrityksen indeksi laski viikossa yli 10 prosenttia.

Korkosijoittajalla ei ollut sen helpompaa: kehittyvien talouksien korkosijoituksissa ja korkeariskisissä yrityslainoissa tuotot jäivät heikoiksi. Sijoitukset valtionlainoihin ylsivät plussalle, koska niiden korot laskivat.

"Koronaviruksen aiheuttamien mittavien varotoimenpiteiden talousvaikutuksia on vaikea ennustaa. Kukaan ei tiedä, kuinka moni yritys antaa vielä tulosvaroituksen varotoimenpiteiden takia. Vaikea ennustettavuus luo epävarmuutta, mihin osakemarkkinat sitten reagoivat voimakkaasti. Korkotasot ovat jo lähes ennätyksellisen matalalla tasolla, joten sijoitusmarkkinoilla nyt vaihtoehtojen ja hajauttamisen tärkeys korostuvat." summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 49 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille, Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavista rahastoista, yhteensä 235 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2020Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 29.2.2020Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-67   -179    4 991   8 %
Pohjoismaat-61   -71    4 747   6 %
Eurooppa 24    89    6 109   4 %
Pohjois-Amerikka 25   -46    5 024   7 %
Japani-35   -37    589   5 %
Tyynenmeren alue 17    49    698   6 %
Kehittyvät markkinat-107   -72    5 051   3 %
Maailma-19    232    13 509   6 %
Toimialarahastot 14    13    1 492   8 %
YHTEENSÄ-209   -21    42 212    

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja kertyi globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 244 miljoonaa euroa. Pääomia lähti erityisesti euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista 147 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 8,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot menestyivät parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,2).

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2020Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 29.2.2020Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR 72    268    6 080   6,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR 63    12    10 375   4,8 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-147   -57    3 370   3,5 %
Valtioriski maailma 0   -3    130   8,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma 109    135    5 984   7,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-5    97    2 755   5,1 %
Kehittyvät markkinat 48    164    4 188   7,7 %
YHTEENSÄ 140    616    32 882    

Rahastoraportti, helmikuu 2020

Markkinakatsaus, helmikuu 2020