Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Tiedote: Sijoitusrahastojen pääoma syyskuun lopussa 59,4 miljardia euroa

Tiedote: Sijoitusrahastojen pääoma syyskuun lopussa 59,4 miljardia euroa

​Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi syyskuussa 57,8 miljardista eurosta 59,4 miljardiin euroon. Pääoman kasvu syntyi 130,2 miljoonan euron positiivisista nettomerkinnöistä sekä 1,5 miljardin euron kurssinoususta.

Osakerahastoihin sijoitettiin syyskuussa uutta pääomaa 56,8 miljoonaa euroa. Erityisesti kehittyviin markkinoihin sijoittavat rahastot olivat osakesijoittajien suosiossa, mikä näkyi yhteensä 94,4 miljoonan euron nettomerkintöinä. Pohjois-Amerikkaan, Japaniin ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista sekä sektorirahastoista lunastettiin pääomia uusia merkintöjä enemmän.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin syyskuussa uutta pääomaa yhteensä 137,1 miljoonaa euroa. Eniten uusia sijoituksia tehtiin euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (111,2 miljoonaa euroa). Myös euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin, kehittyviin markkinoihin sekä globaaleihin korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa. Pääomia menettivät globaalit luokitellut yrityslainat ja euroalueen valtionlainarahastot.

Syyskuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 98,8 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista pääomia lunastettiin 23,3 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 75,5 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin syyskuussa 33,7 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät pääomia 1,4 miljoonan euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli syyskuun lopussa Latinalaiseen Amerikkaan sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 31,8 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainarahastot (Sharpe 3,8). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 14,4% vuotuisella tuotolla.


MSCI-indeksien kehitys:

 
MSCI
World
MSCI
Europe
MSCI
North America
MSCI
Far East
MSCI
Pacific
MSCI
Japan
MSCI
Emerg. Markets
MSCI
Nordic
1 kk
1,57
3,12
1,19
-1,78
-0,02
-2,01
3,23
8,56
3 kk
2,30
7,31
0,28
-2,96
0,24
-4,39
6,12
11,86
6 kk
-1,87
-0,02
-2,59
-3,13
-2,63
-5,75
6,81
7,49

 

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot)
lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

 

 Parhaiten tuottaneet rahastot:

Aika
Rahasto
Tuotto %
Vol.
% (12kk)
Rahastotyyppi
1 kk
ODIN Kiinteistö
16,8
16,7
Osakerahastot / Toimialat rahoitus ja kiinteistöt
Vuod. Alusta
FF – Thailand Fund Y-USD
66,7
21,9
Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
Aika
Rahasto
Tuotto %  p.a.
Vol.
%
Rahastotyyppi
1 v
FF – Thailand Fund Y-USD
75,0
21,9
Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
3 v
Danske Invest Kulta
19,8
18,0
Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
5 v
Danske Invest Kulta
20,4
18,0
Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
10 v
Seligson & Co Russian Prosperity Euro
25,1
18,9
Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa
 

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

Rahasto
Sharpen luku
Tuotto 1 v %
Vol.
%
Rahastotyyppi
Ålandsbanken Cash Manager
6,4
4,6
0,6
Muut lyhyen koron rahastot
eQ Rahamarkkina 1
6,4
1,0
0,0
Rahamarkkinarahastot
Nordea Korkosalkku Plus
6,2
17,7
2,7
Korkeariskiset yrityslainat Maailma
Evli Euro Likvidi
6,1
2,9
0,4
Muut lyhyen koron rahastot
BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt
5,0
16,8
3,2
Pitkän koron rahastot / Kehittyvät markkinat
 
Syyskuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:
Front Moottoritie A1
Front Moottoritie A2
Front Suojatie A1
Front Suojatie A2
JF China A (dist) - HKD
JF Greater China A (dist) - HKD
JF Hong Kong A (dist) - HKD
JF Taiwan A (dist) - HKD
JPM Global Strategic Bond A (acc) - SEK (hedged)
Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R