Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Rahastoihin sijoitettiin 118 miljoonaa euroa elokuussa

Rahastoihin sijoitettiin 118 miljoonaa euroa elokuussa

Shutterstock

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti yhteensä 118 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma pieneni osakemarkkinoiden markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 119 miljardia euroa.

Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 335 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 9 miljoonaa euroa uusia pääomia. Varoja lunastettiin osakerahastoista 105 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 119 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet noin 4 miljardia euroa pääomia.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2019

Osakerahastot

-105

-3 952

41 624

Yhdistelmärahastot

9

53

24 157

Pitkän koron rahastot

-119

1 694

31 744

Lyhyen koron rahastot

335

1 591

15 419

Vaihtoehtoiset rahastot

-2

628

5 806

YHTEENSÄ

118

13

118 751


Suomessa osakemarkkinat laskivat elokuussa jo lähelle viime joulukuun pohjatasoa. Yritysten toisen vuosineljänneksen tulosjulkistukset vaikuttivat osakekurssien kehitykseen, mutta markkinoiden huomio keskittyi enemmälti mahdollisiin tuleviin keskuspankkipäätöksiin sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppapoliittisiin jännitteisiin.
 
Elokuun lopussa Kiinan kauppaministeriön edustaja totesi, ettei kauppasota hyödytä kumpaakaan osapuolta. Se piristi osakemarkkinoita. Euroopassa pelätään Saksan talouden ajautuvan virallisesti taantumaan, mikä vaikuttaisi laajemmin Eurooppaan ja etenkin Suomen vientiyrityksiin. Usean yrityksen tulosennusteessa talouden epävarmuuden vaikutus on jo mainittu. Euroopassa tilannetta hämmentävät myös Brexit -neuvottelut.
 
Epävarmuus osakemarkkinoilla vauhditti lyhyen koron rahastoihin sijoittamista. Korot ovat edelleen laskeneet, mutta maltillisesti. Korkokäyrien kääntyminen näkyi elokuussa markkinoilla. Normaalisti pitkän juoksuajan lainalle maksetaan korkeampaa korkoa kuin lyhyen juoksuajan lainalle, mutta korkokäyrän kääntyessä, lyhyen juoksuajan lainalle maksetaan korkeampaa korkoa kuin pitkän juoksuajan lainalle. Korkokäyrien kääntyminen on historiassa ollut vahva signaali taloustilanteen kääntymisestä heikompaan suuntaan. Yrityslainojen riskipreemiot ovat säilyneet edelleen melko matalina.
 
”Elokuussa oli hyvä hetki kotiuttaa pitkän koron rahastoista saatuja tuottoja. Korkorahastojen tuotot ovat olleet kuluvana vuonna erittäin hyviä. Tulevaisuuden epävarmuuden takia korkosijoittajan on edelleen hyvä seurata, miten pitkien ja lyhyiden korkojen erotus kehittyy. Osakemarkkinoilla sijoittaja joutuu nyt tasapainoilemaan; kuinka paljon yritysten tulosennusteet näkyvät osakekurssien kehityksessä ja kuinka paljon markkinoihin vaikuttavat keskuspankkien elvytys ja kauppasodan käänteet”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.
 
Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 99 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 11 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-12  

-160  

 4 786  

-5,4 %

Pohjoismaat

-15  

-71  

 4 416  

-2,1 %

Eurooppa

-16  

-725  

 5 783  

-2,1 %

Pohjois-Amerikka

 4  

-1 181  

 5 713  

4,4 %

Japani

-0  

-452  

 735  

-2,9 %

Tyynenmeren alue

-2  

 34  

 522  

-0,5 %

Kehittyvät markkinat

-99  

-802  

 5 172  

9,6 %

Maailma

 35  

-619  

 13 042  

1,9 %

Toimialarahastot

 0  

 24  

 1 458  

10,8 %

YHTEENSÄ

-105  

-3 952  

 41 627  

 


Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja kertyi globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 99 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen luokitellut yrityslainat ja valtioriskiin sijoittavat rahastot menettivät pääomia, yhteensä 244 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 9,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokitellut yrityslainat menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7).

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-211  

 130  

 6 062  

9,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-33  

 139  

 10 139  

4,9 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

 19  

 466  

 3 258  

3,8 %

Valtioriski maailma

 13  

 5  

 182  

1,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

 56  

 390  

 5 501  

7,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

 12  

 282  

 2 855  

4,9 %

Kehittyvät markkinat

 24  

 283  

 3 747  

9,7 %

YHTEENSÄ

-119  

 1 694  

 31 744  

 


Rahastoraportti, elokuu 2019 
Markkinakatsaus, elokuu 2019
 
 
Lisätiedot:
Asiantuntija Mariia Somerla, puh. 020 793 4292         
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Mediapäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274      
 
Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.