Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Rahastoihin sijoitettiin 597 miljoonaa euroa kesäkuussa

Rahastoihin sijoitettiin 597 miljoonaa euroa kesäkuussa

Shutterstock

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa nettomääräisesti yhteensä 597 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 117 miljardia euroa.

​Pitkän koron rahastoihin kertyi 328 ja lyhyen koron rahastoihin 190 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 88 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin osakerahastoista yhteensä 43 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet yli 3,8 miljardia euroa. 

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.6.2019

Osakerahastot

-43  

-3 827  

 41 905  

Yhdistelmärahastot

 35  

-21  

 23 821  

Pitkän koron rahastot

 328  

 1 451  

 30 989  

Lyhyen koron rahastot

 190  

 928  

 14 834  

Vaihtoehtoiset rahastot

 88  

 499  

 5 612  

YHTEENSÄ

 597  

-970  

 117 162  


Epävarmuus jatkui osakemarkkinoilla USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan vuoksi. Kesäkuun lopulla markkinoilla alettiin jo ennakoida Fedin tulevaa korkopäätöstä, mikä näkyi osakekurssien nousuna. Fedin päätös pitää ohjauskorko ennallaan tuli osakemarkkinoille sopivaan aikaan, koska odotukset USA:n ja Kiinan välisistä kauppaneuvotteluista pitivät markkinat jännittyneinä. Euroopassa Saksan ostopäällikköindeksi nousi myös aavistuksen kuun lopulla, mutta taso on edelleen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella.
 
Epävarmuus osakemarkkinoilla vauhditti korkorahastoihin sijoittamista. Korkosijoittajat nauttivatkin kesäkuussa hyvistä tuotoista korkojen laskiessa. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko saavutti pitkällä aikavälillä alimman tasonsa. Odotukset talouskasvun hidastumisesta laskivat inflaatiopaineita ja rahapolitiikan kiristämistarpeita, mikä on näkynyt laskevina korkoina.
 
”Keskuspankkien kevyempi rahapolitiikka antaa tukea osakemarkkinoiden kehitykselle ennen toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksia. Ilmassa on kuitenkin epävarmuutta, mikä näkyy luottamusindikaattoreissa ja jo annettujen tulosvaroituksien määrässä. Globaalien riskien kasvaessa hajautus on tärkeää. Korot ovat jo nyt hyvin matalalla tasolla, joten nähtäväksi jää, jatkuuko laskeva trendi loppuvuonna”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.
  
Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 45 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät kehittyville markkinoille ja Japaniin sijoittavat rahastot, yhteensä 75 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 9,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,0). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.6.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

0,3

-134  

 4 973  

0,2 %

Pohjoismaat

7

-52  

 4 615  

5,2 %

Eurooppa

-15

-692  

 5 921  

0,5 %

Pohjois-Amerikka

2

-1 153  

 5 596  

8,8 %

Japani

-33

-450  

 718  

-4,5 %

Tyynenmeren alue

-4

 35  

 523  

0,4 %

Kehittyvät markkinat

-42

-682  

 5 382  

9,4 %

Maailma

45

-714  

 12 763  

4,9 %

Toimialarahastot

-3

 15  

 1 415  

9,5 %

YHTEENSÄ

-43

-3 827  

 41 905  

 


Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja kertyi euroalueen valtiolainoihin, yhteensä 130 miljoonaa euroa. Myös globaalisti luokitellut ja korkeariskiset yrityslainat kiinnostivat. Sen sijaan euroalueen luokitellut yrityslainat menettivät pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 7,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,8).

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.6.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

130

 300  

 6 008  

4,7 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-62

-1  

 9 840  

3,4 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

43

 425  

 3 193  

3,8 %

Valtioriski maailma

0

-7  

 172  

1,0 %

Luokitellut yrityslainat maailma

81

 247  

 5 353  

5,2 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

109

 260  

 2 753  

4,3 %

Kehittyvät markkinat

26

 227  

 3 669  

7,3 %

YHTEENSÄ

328

 1 451  

 30 989  

 


Rahastoraportti, kesäkuu 2019  
Markkinakatsaus, kesäkuu 2019
 
Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.