Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Sijoitusrahastoihin 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuussa

Sijoitusrahastoihin 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuussa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuun aikana. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma kuitenkin laski 593 miljoonaa euroa epäsuotuisan markkinakehityksen vuoksi. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 74,5 miljardia euroa.

Tammikussa eniten uutta pääomaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 228 miljoonaa euroa. Sen sijaan korkorahastoista pääomia lunastettiin: lyhyen koron rahastoista 160 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 133 miljoonaa euroa.

milj. EUR
Nettomerkinnät, tammikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-tammikuu 2014
Pääoma 31.1.2014
Osakerahastot
          73
          73
          27 708
Yhdistelmärahastot
        228
        228
          10 955
Pitkän koron rahastot
       -133
       -133
          22 262
Lyhyen koron rahastot
       -160
       -160
          12 012
Vaihtoehtoiset rahastot
          10
          10
            1 593
Yhteensä
          19
          19
          74 530


Keskeiset osakeindeksit laskivat tammikuussa kautta linjan. Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen pääoman arvo laski yhteensä 807 miljoonalla eurolla. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ilmoitti myös jo toisesta määrällisen elvytyksen asteittaisesta vähentämisestä, minkä vuoksi kehittyvien markkinoiden valuutat heikkenivät voimakkaasti suhteessa dollariin pääomavirtojen käännyttyä kiristyneen likviditeetin vuoksi. Suuntaus näkyy myös kehittyvien talouksien osake- ja velkakirjamarkkinoilla. Kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista lunastettiin tammikuussa 183 miljoonaa euroa ja rahastojen arvot laskivat yhteensä 296 miljoonaa euroa.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, tammikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-tammikuu 2014
Pääoma 31.1.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
       -11
         -11
  4 456
  18,1 %
Pohjoismaat
        20
          20
  3 268
  15,0 %
Eurooppa
        33
          33
  5 222
  12,7 %
Pohjois-Amerikka
      146
        146
  2 969
  19,3 %
Japani
        15
         15
     506
  18,1 %
Tyynenmeren alue
         2
          2
     257
    2,2 %
Kehittyvät markkinat
     -183
      -183
  4 981
   -8,7 %
Maailma
        45
        45
  5 160
  14,2 %
Toimialarahastot
         7
         7
     888
  12,5 %
Yhteensä
       73
       73
27 708
 


”Pitkään jatkuneen nousun jälkeen osakemarkkinoilla nähtiin nyt korjausliike. Koska keskuspankkien elvytys jatkuu kuitenkin mittavana ja odotukset talouden positiivisesta kehityksestä länsimaissa ovat vahvistuneet, nähdään osakkeet edelleen houkuttelevina sijoituskohteina. Korkosijoittajan kannalta vuosi 2014 alkaa haastavasti, kun korkotasot ovat hyvin alhaiset”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Parhaiten tuottava osakerahastoluokka vuoden aikajänteellä mitattuna oli Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka 19,4 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,5).

Osakemarkkinoiden heilunnan vuoksi sijoittajat siirsivät sijoituksiaan turvasatamina pidettyihin kohteisiin, kuten USA:n ja Saksan valtion lainoihin. Tämän vuoksi pitkät korot kääntyivät laskuun ja rahastojen arvo kasvoi tammikuussa yhteensä 229 miljoonalla eurolla. Suurinta arvonnousu oli euroalueen valtionlainoihin sijoittavissa rahastoissa (93 milj. EUR) ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavissa rahastoissa (84 milj. EUR). Sen sijaan kehittyville markkinoille sijoittavien pitkän koron rahastojen arvo laski 20 miljoonalla eurolla.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi tammikuussa parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,3.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, tammikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-tammikuu 2014
Pääoma 31.1.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
-96
-96
4 902
 3,3 %
Luokitellut yrityslainat EUR
 87
 87
8 232
  4,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
-185
-185
2 169
 8,1 %
Valtioriski maailma
 -12
-12
  240
 -7,3 %
Luokitellut yrityslainat maailma
  86
 86
3 707
 1,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
  22
 22
1 412
  3,3 %
Kehittyvät markkinat
            -36
             -36
1 600
 -7,7 %
Yhteensä
-133
           -133
22 262