Taksonomia luo perustan kestävälle rahoitukselle – EU-säädös ilmastovaikutuksista tulee voimaan vuoden 2022 alussa

Kuva: Shutterstock
  • Tieteeseen perustuvan kestävyysluokituksen eli taksonomian ilmastotavoitteita koskeva delegoitu säädös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
  • Säädös tulee voimaan 1. tammikuuta 2022.
  • Finanssiala ry (FA) pitää tärkeänä  taksonomian kehittämistä EU:n finanssimarkkinoille.

Kestävä rahoitus tarkoittaa finanssialan liiketoimintoja, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. Yksi EU:n keskeisistä toimista kestävän rahoituksen tueksi on kestävyyden luokittelujärjestelmä eli taksonomia, joka antaa kestäville sijoituskohteille  yhteisen tieteeseen perustuvan kriteeristön. Muita peruspilareita ovat kestävyystietojen raportointiin sekä kestävän rahoituksen rahoitusvälineisiin liittyvät sääntelyhankkeet.

 EU-taksonomia toimii jatkossa perusteena sille, millaisia sijoituksia voi kutsua kestäviksi. Tarkoituksena on paitsi tukea kestäviä sijoituskohteita etsiviä rahoittajia, myös lisätä kestävän sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä ja vähentää viherpesua.

”Taksonomia ei sulje rahahanoja vaan helpottaa rahoittajaa, kuten pankkia, tunnistamaan varmasti kestäviä sijoituskohteita Rahoitusmarkkinoilla kestäville sijoituskohteille on suurta kysyntää, ja taksonomiaa hyödyntämällä yritykset voivat erottua edukseen. Taksonomia ei kiellä mitään taloudellista toimintaa”, sanoo Finanssiala ry:n kestävän rahoituksen asiantuntija Venla Voutilainen.

Komission taksonomia-asetus tulee voimaan osa kerrallaan. Vuoden 2022 alusta voimaan tulee kriteeristö koskien ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä siihen sopeutumista valituilla toimialoilla.  Vuonna 2023 kriteeristö laajenee taksonomian neljään ympäristötavoitteeseen. Taksonomia tulee olemaan elävä työkalu, joka kehittyy vuosien mittaan.