Rakenteisen tiedon käsittelyn automatisointi

Lisää tehoja taloushallinnon järjestelmiin

  • Yrityskoosta riippumatta automatisointi tuo säästöä yrityksen taloushallinnon ilmastovaikutuksiin 80–90 prosenttia.
  • Verkkolaskussa säästö oli 3 vuoden aikana jo 70 milj. kiloa CO2e.
  • Esimerkiksi alv-raportoinnin automatisointi säästäisi vuositasolla Suomessa työtä arviolta 250–300 henkilötyövuotta.
  • Sitoumus on tehty yhdessä Taloushallintoliiton ja tilitoimisto Leppävaaran laskennan kanssa.

Finanssiala ry (FA) on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yhdessä Taloushallintoliiton sekä tilitoimisto Leppävaaran Laskennan kanssa. Tehostamista on mahdollista saada aikaan hyödyntämällä verkkolaskun, tiliotteen ja korttiostojen kuitin rakenteiset tiedot. Työssä oli apuna kestävän kehityksen asiantuntijayritys Natural Interest Oy. Sitoumuksen etenemistä seurattiin erilaisin mittarein vuoteen 2020 saakka.

Finanssiala on uranuurtaja sähköisten palvelujen edistämisessä. Ala haluaa edelleenkin olla tietoyhteiskunnan kärjessä ja yhteistyökumppanina edistämässä ja toteuttamassa kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa eri toimialojen ja valtion kanssa. Vain yhteistyön avulla voidaan sähköistä asiointia saada edistymään kokonaisissa palveluketjuissa. Sitoumus tehostaa taloushallinnon prosesseja, yritysten ajantasaisen raportointitiedon saamista ja viime kädessä myös parantaa Suomen kilpailukykyä. 

Taloushallinnon automatisointi säästäisi satoja työvuosia

  • Yrityskoosta riippumatta taloushallinnon tiedonkäsittelyn automatisoinnin voidaan odottaa tuovan säästöä yrityksen ilmastovaikutuksiin 80–90 prosenttia. Hiilijalanjäljen pieneneminen johtuu ensi sijassa prosessien huomattavasta tehostumisesta digitalisaation myötä.
  • Paperilla tehty taloushallinto vie yhden hengen yrityksessä viisi tuntia kuukaudessa. Automatisoituna aikaa menisi vain 1,5 tuntia. Pienyrityksessä säästö olisi yli 20 tuntia kuukaudessa.
  • Jos koko alv-raportointi automatisoituisi, säästyy vuositasolla Suomessa työtä arviolta 250–300 henkilötyövuotta.