Rakenteisen tiedon automatisointi

Lisää tehoja taloushallinnon järjestelmiin

  • Taloushallinnon tiedonkäsittelyn automatisoinnin voidaan odottaa tuovan merkittäviä säästöjä yrityksen ilmastovaikutuksiin ja henkilöresurssien käyttöön
  • Esimerkiksi alv-raportoinnin automatisointi säästäisi vuositasolla Suomessa työtä arviolta 250–300 henkilötyövuotta.

Finanssiala ry (FA) on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yhdessä Taloushallintoliiton sekä tilitoimisto Leppävaaran Laskennan kanssa. Sitoumuksen tavoitteena on taloushallinnon järjestelmien tehostaminen. Tehostamista on mahdollista saada aikaan hyödyntämällä verkkolaskun, tiliotteen ja korttiostojen kuitin rakenteiset tiedot. Työssä on apuna Natural Interest Oy, joka on kestävän kehityksen asiantuntijayritys. Sitoumuksen etenemistä seurataan erilaisin mittarein vuoteen 2020 saakka.

Finanssiala on uranuurtaja sähköisten palvelujen edistämisessä. Ala haluaa edelleenkin olla tietoyhteiskunnan kärjessä ja olla yhteistyökumppanina edistämässä ja toteuttamassa kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa eri toimialojen ja valtion kanssa. Vain yhteistyön avulla voidaan sähköistä asiointia saada edistymään kokonaisissa palveluketjuissa. Onnistuessaan sitoumuksella saadaan tehostettua taloushallinnon prosesseja, yritysten ajantasaisen raportointitiedon saamista ja viime kädessä myös parannettua Suomen kilpailukykyä. 

Taloushallinnon automatisointi säästäisi satoja työvuosia

  • Yrityskoosta riippumatta taloushallinnon tiedonkäsittelyn automatisoinnin voidaan odottaa tuovan säästöä yrityksen ilmastovaikutuksiin 80–90 prosenttia. Hiilijalanjäljen pieneneminen johtuu ensi sijassa prosessien huomattavasta tehostumisesta digitalisaation myötä.
  • Paperilla tehty taloushallinto vie yhden hengen yrityksessä viisi tuntia kuukaudessa. Automatisoituna aikaa menisi vain 1,5 tuntia. Pienyrityksessä säästö olisi yli 20 tuntia kuukaudessa.
  • Jos koko alv-raportointi automatisoituisi, säästyy vuositasolla Suomessa työtä arviolta 250–300 henkilötyövuotta.

Asiantuntijat

|

Aiheen osaajat FA:ssa

Vaikuttaminen

Kristiina Siikala

Kehityspäälllikkö

Vastuullisuusasiat, jäsenidentiteetti sekä pankkitoiminnan, hyvinvoinnin rahoituksen ja digitalisaation viestintä, kriisiviestintä