Koko finanssitoimialalle työehtosopimukset – vakuutusalalle myös yleisen linjan mukainen ratkaisu

Kaksi henkilöä kättelee, kuvassa näkyvät kädet kyynärtaipeesta alas päin
Vakuutusalalla on jo yli kymmenen vuoden aikana tehty tiivistä ennakoimistyötä rakentavassa hengessä. Kuva: Shutterstock
  • Koko finanssitoimialalla on nyt voimassa olevat työehtosopimukset, kun vakuutusalan sopimus on hyväksytty 24. maaliskuuta 2023.
  • Rahoitusalan sopimus hyväksyttiin 9. maaliskuuta.
  • Sopimusten piirissä on noin 35 000 työntekijää rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialan yrityksistä.

Finanssiala ry:n puheenjohtaja Juha Koponen on erittäin tyytyväinen, että vakuutusalalle on myös lopulta syntynyt palkkaratkaisu. Vakuutuksen neuvottelut alkoivat Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Ammattiliitto Pron välillä viime joulukuussa. Sopimus on kaksivuotinen ja voimassa 31.1.2025 saakka.  

Koponen kiittää Paltan ja Pron neuvottelutiimejä ratkaisuista.

”Palkankorotusten taso on yleisen linjan mukainen. Olen hyvin tyytyväinen osapuolien kykyyn sopia yhdessä ja kehittää toimialan käytäntöjä tässä vaikeassa yleisessä taloustilanteessa. Ratkaisuun sisältyy toisena vuotena yrityksissä sovittava palkkakeskusteluerä. Sen olisimme toivoneet olevan suurempi, mutta pidämme tärkeänä, että työntekijäpuolella on valmiutta palata hyväksi koettuun palkkakeskustelumalliin”, Juha Koponen toteaa.

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella 1.6.2023. Lisäksi toukokuussa 2023 maksetaan 665 euron suuruinen kertaerä.

Vuonna 2024 konttoritoimihenkilön palkkoja korotetaan 1.5.2024 lukien 1,2 prosentin yleiskorotuksella ja 1,3 prosentin palkkakeskusteluerällä. Kenttämiesten palkkoja korotetaan samana ajankohtana 2,5 prosentin yleiskorotuksella.

Koponen pitää tärkeänä, että perhevapaakirjaukset uudistettiin huomioiden molemmat vanhemmat aikaisempaa paremmin.

”Hienoa, että työntekijäpuoli haluaa jatkaa tulevaisuusvuoropuhelua ajankohtaisista ja toimialaa eteenpäin katsovilla aiheilla”, Koponen sanoo.

Vakuutusalalla on jo yli kymmenen vuoden aikana tehty tiivistä ennakoimistyötä rakentavassa hengessä. Tämän vuoden tammikuun lopussa päättyi Vakuuttava työ 2030-hanke, jossa ennakoitiin, millaiseksi työskentelytavat muuttuvat ja mitä muutokset tarkoittavat esimerkiksi itsensä johtamisen, oman työn järjestelyjen, uuden oppimisen ja urakehityksen kannalta.

Finanssiala ry ja sen jäsenyritykset ovat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinajäseniä. Palta vastaa sekä rahoitus- että vakuutusalan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista. FA ja Palta huolehtivat yhdessä työntekijäliittojen kanssa finanssityön kehittämisestä ja tulevaisuutta koskevasta vuoropuhelusta.

Haastattelupyynnöt Juha Koposelle FA:n viestinnän kautta: 020 793 4240.